Projekat Nova kolekcija: Playground

NUA Treći Beograd

|

4 – 18. oktobar


Kustosi: Tanja Đorđević, Kristina Grebenar, Mirjana Jemović

Izlagači: Natalija Paunić, Aleksandra Bogdanović, Dejan Radisavljević, Mirza Dedać, Dušan Popović, Dragana Rađenović

Izložba projekta: NOVA KOLEKCIJA

Edukativno-produkcijski projekat NOVA KOLEKCIJA, namenjen studentima umetnosti i istorije umetnosti iz Beograda i Novog Sada, odvijao se u nekoliko dinamičnih faza u 2014. godini. Projekat je okupio oko 120 studenata umetnosti i istorije umetnosti oko pitanja: kakve su posledice situacije u kojoj neke od najreferentnijih institucija za umetničko stvaralaštvo, poput Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, zbog rekonstrukcije ne rade punim kapacitetom i njihove kolekcije su u potpunosti nedostupne javnosti već duži niz godina. Studenti su učestvovali u seriji predavanja, a potom je 37 studenata umetnosti koncipiralo i realizovalo 30 radova uz pomoć mentora, umetnika i pedagoga: Žolta Kovača, Miloša Tomića, Ljubomira Vučinića, Olivere Parlić, Anice Vučetić i Radoša Antonijevića.

Ono što povezuje radove je direktno promišljane i kritika uslova umetničke produkcije i obrazovanja u Srbiji, a oni su organski pronašli svoje mesto u okviru jedne od šest izložbenih celina NOVE KOLEKCIJE. Izložbe je konceptualizovala grupa studenata istorije umetnosti uz podršku mentorke – nezavisne kustoskinje Maje Ćirić.

Koncepti i umetnički radovi nastali u toku NOVE KOLEKCIJE ne pretenduju da postanu deo kolekcije neke institucije, već služe kao dokument u vremenu koji svedoči o razmišljanjima, pozicijama i zaključcima jedne nove generacije umetnika i kustosa. Pored jedinstvenog iskustva realnih uslova umetničke produkcije, koncipiranja izložbe i izlaganja, jedan od najbitnijih aspekata NOVE KOLEKCIJE je umrežavanje studenata, budućih nosilaca umetničke scene.

NOVU KOLEKCIJU oragnizuje NUA Treći Beograd u saradnji sa Gete institutom u Beogradu, uz podršku Umestničkog prostora U10, Inex galerije, Asocijacije Urbani inkubator i Ministarstva kulture i informisanja.

Fotografije: U10