Sve više i više misli o drugim mislima

Driton Selmani
kustoskinja: Lora Sariaslan

|

26. septembar – 26. oktobar


„Umetnost je jedina ozbiljna stvar na svetu. A umetnik je jedina osoba koja nikada nije ozbiljna.“

Oskar Vajld*

Samostalna izložba multivalentnog kosovskog umetnika Dritona Selmanija bavi se pitanjem uloge humora, preispitujući njegov kapacitet kao oruđa za pojačavanje značenja (ne)poznatog. Elementaran, ljudski, a često težak za analizu, humor je polazna tačka za razumevanje različitih kultura, kao i strategija da se u njima preživi. Na izložbi je predstavljeno kako se u Selmanijevom radu humor, uprkos svojoj ležernosti, tretira kao moćan način izražavanja, tranzicioni i (trans)nacionalni kulturni proizvod i tema za razgovor. Uprkos njegovoj „lakoći“, humor je zaista kompleksna tema, i ova izložba ga predstavlja kao sredstvo za razgovore o identititetu i preispituje kako humor oblikuje umetnički jezik i produkciju samog Selmanija. Ono što humor čini aktivnim je to što on ne dolazi samo iz jednog izvora, već u dijalogu koji je iniciran ne samo od strane (u ovom slučaju) umetnika, već se oslanja i na posmatrača, prouzrokujući (u slučaju uspeha) aktivan, hipnotišući i provokativan dijalog i diskurs. Ono što Selmani radi jeste da stvara angažovani dijalog i dijalog koji angažuje.

Humor iznenađuje i zaokuplja našu pažnju, i to je upravo ono zbog čega ga umetnici i koriste… i odakle bolje krenuti nego od sebe. U radu Kažu da ne možeš da držiš dve lubenice u jednoj ruci, kroz autoportret, Selmani preispituje kako sebe, tako i staru albansku izreku koja govori o nemogućnosti da se bude na dva mesta u isto vreme.

Obične stvari dobijaju nova značenja kroz umetnikove kreativne improvizacije kada banalne i za životnu okolinu opasne plastične kese pretvara u skromnu platformu za deljenje iskrenih misli. A kamioni za dostavu više ne dostavljaju robu, već sažete i minimalističke pametne citate samog Selmanija.

U radu Lorem ipsum, model teksta koji se često koristi u grafičkom dizajnu, štampi i izdavačkim industrijama, Selmani izvrće tako da ove dve reči smešta u potencijalno vitalnu poruku – poruku u boci. Na taj način, on beznačajni model teksta pretvara u tekst ispovesti ili onaj koji bi mogao spasiti nečiji život.

Oštrom ironijom i provokativnim kritičkim stavom, Driton Selmani govori u metaforama i alegorijama dok preispituje pouzdanost postojećih stanja i situacija, izmišljenih struktura i postojećih tabua. Zamišljena kao neprestano kulturološko istraživanje, izložba Sve više i više misli o drugim mislima, ispituje kako javne tako i privatne društveno promenljive pejzaže. Svakodnevni objekti i lingvistički fenomeni predstavljaju polazišnu tačku koja se završava u raznovrsnim formatima koji sežu od ličnih skica do instalacija, prikazujući društvene procese i istorijske veze, često koristeći apsurdnost i humor. Selmani pretvara objekte i situacije u umetničku poeziju u formi malih, ali važnih postupaka, te se rad suptilno povezuje sa nečim poznatim, a ipak stranim, u isto vreme i tu i tamo.

Driton Selmani je pronicljivi posmatrač i pripovedač našeg doba koji uspeva da izmami osmehe na lica.

Tekst: Lora Sariaslan
Fotografije: Ivan Zupanc

*A Few Maxims for the Instruction of the Over-Educated, prvi put objavljeno anonimno 17. novembra 1894, u izdanju Saturday Review

Izložba je podržana od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Opštine Priština i EU Kulture za promenu.