Skoro pa otpor

UVUU

|

20. januar. – 3. februar


Umetnici: Marijana Ćurčić, Dejan Klement, Petar Vuković, Miloš Vučićević, Aleksandar Dimitrijević i Uroš Zvizdić
Kustos: Velimir Popović

Udruženje vizuelnih umetnika Užice osnovano je 2016. godine. Nešto kasnije Gradska uprava je potpisala ugovore sa Udruženjem vizuelnih umetnika Užice i ovdašnjim Istorijskim arhivom o ustupanju zgrade kasarne na korišćenje. Nastalo kao građanska inicijativa koja je za cilj imala da se napuštena kasarna Četvrti puk u Krčagovu adaptira u prostor za umetnički rad i prezentaciju nastalih proizvoda, udruženje je sadržalo izvestan emancipatorski potencijal neophodan u sredini koja je godinama tonula u mrak populizama.
U zdanju bivše užičke kasarne u naselju Krčagovo, sagrađene još za vladavine Obrenovića, koja je potom nosila imena i Stefana Nemanje, maršala Tita i Četvrtog puka, nastavila je svoje stvaralačke tokove grupa umetnika. U sklopu naznačenih inicijativa otvorena je i galerija Reflektor kao prostor za izlaganje proizvoda nastalih umetničkim radom, ali i kao mogućnost da užički umetnici stupe u kontakt sa svojim kolegama.
Izložba pod nazivom „Skoro pa otpor“, pored toga što ima za cilj da beogradskoj publici prezentuje novonastali prostor i njegove koncepcije, prikazuje radove umetnika koji su zaslužni za njegovo pokretanje. U skladu sa time, ovde su prikazani radovi Marijane Ćurčić, Dejana Klementa, Petra Vukovića, Miloša Vučićevića, Aleksandra Dimitrijevića i Uroša Zvizdića. Izložbu je kustosirao Velimir Popović.
Naziv „Skoro pa otpor“ sugeriše dve stvari. Sa jedne strane, nužnost pružanja otpora bitan je konstitutivan faktor za umetničko delo koje nastaje posle kraha neoliberalne globalizacije. Odnosno pružanje otpora autokratskim i korporativnim sistemima, kao nusproizvodima pomenutog kraha, moguće je posmatrati kao osnovni kriterijum konstituisanja estetskog (polja). Sa druge, smanjena mogućnost izbegavanja različitih vrsta kompromisa, dovodi u pitanje verovatnoću da se u nekoj umetničkoj praksi dogodi opiranje represivnim društvenim mehanizmima. Ona unosi u kalkulus dela verovatnoću koja ga veoma brzo čini pukom strategijom u rukama tlačitelja, drugim rečima, ona tlačitelja uvek iznova rekonstruiše na nekom pretpostavljenom mikro nivou. Pojam otpora ovde je poslužio kao katalizator između fragmenata različitih umetničkih praksi od kojih se izložba o kojoj je reč sastoji.

Tekst: Velimir Popović
Fotografije: N. Ivanović