Katalog antropomorfnih vrsta

Isidora Krstić 

|

30. avgust – 15. septembar

 


Moj skorašnji rad obuhvata istraživanje tema koje sežu od anatomije živih bića, antropomorfizma i urbanih pejzaža, fokusirajući se na formalnom, konceptualnom i tehnološkom aspektu koji vizuelni sadržaj nosi kao i njegovim različitim tumačenjima. Samu srž rada sa fotografijama čini pre svega fascinacija samom fotografskom tehnologijom s jedne strane, a s druge velikim gradovima, zajedno sa mogućnošću da se zabeleži fragment jedne promenljive realnosti. U propitivanju toga koliko je stvarnost zaista stvarna, slike s kojima radim nađu se u među-svetu novonastalog prikaza i dekonstruisane fotografije.

Lakanov koncept realnog, kao prikaz stvarnosti koji je stvarniji od same stvarnosti, čini kao da je sa svom svojom dvosmislenošću utkan u svaki aspekt rada. Koncept suprotnosti se dodatno pojavljuje kroz eksperimentisanje sa idejama proizvoljnosti i slučaja, gde preuzimam ulogu autonomnog računarskog softvera. U ovakvom radu zadajem sebi da pratim predodređeni put, koristeći ručni ili „pešački“ pristup da „generišem“ rad, nasuprot digitalnom programiranju.