Stanja uma

Marija Šević

|

20. septembar – 6. oktobar

 


”The riddle of art is that we do not know what it is until it is no longer that which it was”
Carolyn Christov-Bakargiev, dOCUMENTA (13)

 

  • Kada sam na godišnjoj izložbi 2010. videla prvu sliku iz ciklusa figura (2010-12), bila sam fascinirana nekim neobičnim „stanjem“ slike. Od tada nastalo je šest slika, svake godine po dve. Njihova karakteristika je jedna specifična imaginacija u kreiranju motiva po viđenju, prepoznavanju sličnosti, scenskoj postavci ili asocijaciji na poznate predloške.
  • U samom procesu rada bitno je naglasiti da slike nastaju po fotografiji, prema koncipiranoj ideji, medijskog, scenskog i performativnog kadriranja slike. Tonaliteti boje gradiraju zavisno od subjektivne ekspresije koja se želi istaknuti.
  • Slike predstavljaju po jednu statičnu figuru, mušku ili žensku u pejzažu ili nekom praznom prostoru pažljivo izvedenih proporcija, bočnog ili centralnog položaja, horizontalne ili vertikalne pozicije. Sve zajedno reflektuju prikrivenost ličnosti, intimu i misterioznost trenutka.
  • Na prvi pogled daju utisak nekih aspekata umetnosti 19. i 20. veka, poput eha romantizma, simbolizma, egzistencijalizma ili nekih mitoloških motiva i ekspresionizma. Ono što je specifično u ovim meta-slikama su zapravo prezentacije bliskih prijatelja i autoprezentacije, sa provokativno prekrivenim likovima dimom, pixel oblakom, tamom, položajem i kosom, poput nekog nemog teatra.
  • Šta ove slike predstavljaju?
    One su jedan svet. Mikrokosmos muškarca i žene. Dve personalizovane ličnosti. Vidljive i nevidljive. Ljubav i život. Personalizovana stanja. Podsticajna bliskost. „Being together“.
  • Personalizacija je „stanje uma“, afirmacija statusa ličnosti prema unutrašnjem i javnom manifestovanju, ne u okvirima antropocentričnog ponašanja, već kao personalizovane jedinke jednake svim živim bićima sveta prirode. To je izražavanje prava da se kreativnim aktivizmom u umetnosti učestvuje u globalnom uspostavljanju ravnoteže, povezivanju i podizanju odgovornosti prema svim gorućim pitanjima života, egzistencije, humanosti i zaštite planete Zemlje.
  • Danas „stanje uma“ nije neutralan stejtment već pozicija neprihvatanja. Iskazuje svest o promenama, o novom protoku „new age“ duha i bunta, nade i otvorenosti da svaka participacija u kulturi, životu ili opštim kretanjima, koja ukazuje i zauzima stav naspram velikih ekonomskih i političkih sistema moći, postaje deo opšteg interesa u civilizacijskim promenama.To su pokreti gde je političko neodvojivo od ljudskih osećaja, energijskog i kreativnog povezivanja različitih naučnih i umetničkih polja rada sa drugim saznanjima i istraživanjima savremenih i starih epoha sveta. Aktuelne humanističke vizije društva zasnovane su na principu da se veći potencijal nalazi u „becoming with“, u građenju ljudskih odnosa koji leže u skladu sa njihovim osobinama, afektima, verom, emocijama…kao nove životne, socijalne, umetničke, kulturne…forme na planeti.

Biljana Tomić