7×3

Kustosiranje

|

21. mart – 6. april


U toku jesenjeg semestra 2012. organizovan je jednosemestralni kurs Kustosiranje: tehnologija izložbenog procesa/realizacija projekta – „stvaran svet“ u saradnji sa vanrednim profesorom Miloradom Mladenovićem, akademskim slikarem i diplomiranim inžinjerom arhitekture (Arhitektonski fakultet u Beogradu), docentom Radošem Antonijevićem, akademskim vajarem (Fakultet likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu) i autorskim timom projekta Kustosiranje, koji čine Andrej Bereta i Srđan Tunić, kustosi i istoričari umetnosti.

Prepoznajući značaj ovog projekta, usledio je poziv za izlaganjem od Umetničkog saveta Galerije U10. Umetnički kolektiv U10 je jedinstven umetnički prostor u Srbiji i regionu, utemeljen na hrabrom poduhvatu udruživanja mladih umetnika i uspešnoj promociji sveže produkcije najzanimljivijih i najmlađih generacija likovnih umetnika. Sasvim u skladu sa izlagačkim konceptom U10, podrškom značajnih dometa novije umetničke produkcije, ova izložba i njeni akteri dobijaju priliku da se „na velika vrata“ zvanično predstave u polju umetnosti.

Studenti osnovnih studija arhitekture, istorije umetnosti i vajarstva su ovom prilikom imali jedinstvenu priliku da zajednički, proaktivno osvajaju znanja i veštine o procesu i tehnologiji umetničke izložbe, razvijanju koncepta i produkciji umetničkog dela, kustoskim praksama i realizacijom izložbenog projekta. Značaj ovog projekta je u interfakultetskoj saradnji, multidisciplinarnoj obuci i načinu rada koji studente obučava za realne situacije u kojima će se naći posle diplomiranja. Posebna pažnja je poklonjena motivaciji studenata njihovim samostalnim izborom tema i zadataka koje su rešavali upoznajući različitu problematiku savremene umetničke prakse.

Kroz rad u timu, studenti tri fakulteta Univerziteta u Beogradu će kao završnicu kursa imati priliku da odgovorno realizuju grupnu izložbu „7×3“ u okviru Umetničkog prostora U10 u Beogradu, čije je otvaranje zakazano za 21. mart 2013. u 19 časova. Ova izložba predstavlja priliku da javnost dobije uvid u rezultate rada, kao i u metode umetničkog obrazovanja koje su se tokom projekta formirale.

Postavku će činiti sedam radova, po jedan za svaki tim sastavljen od po jednog studenta Istorije umetnosti, Arhitekture i Likovnih umetnosti. Svako delo predstavlja jedinstvenu ideju i rezultat je samostalnog rada mladih kreativaca. „7×3” pokazuje potpuno alternativni pristup izlaganju u kome se polazi od ideje saradnje bliskih struka u oblasti kulture.

Učesnici izložbe: Arhitektura: Hristina Stojanović, Filip Mikić, Maja Morošan, Sofija Bojanović, Anastasija Protić, Anđela Nikolić, Kristina Manolev, Ivana Jevremović. Istorija umetnosti: Tijana Zebić, Kristina Grebenar, Sara Sopić, Sandra Nikač, Senka Latinović, Iva Parađanin, Dušan Savić. FLU: Aleksandra Kovačević, Jelena Nikolić, Bogdan Pavlović, Maja Đorđević, Luka Tripković, Mladen Janković

Produkciju i realizovanje ove izložbe su podržali Galerija Umetničkog kolektiva U10 i Arhitektonski fakultet, Univerziteta u Beogradu

Tekst: Andrej Bereta i Srđan Tunić, autori projekta Kustosiranje / About and around curating, Kustosi – istoričari umetnosti

Fotografije: Miša Mladenović, N. Ivanović