From Somewhere to Nowhere

Davor Gromilović

|

2 – 18. maj


Detalji iz nenapisane knjige ljudskog iskustva…

U potpunosti odbacujući direktno prenošenje informacija i aktuelne, dnevno-novinske društvene prilike, ova serija slika se bavi iskonskim, vanvremenskim pokretačimasvakog ljudskog bića milenijumima unazad. Vešto se koristeći simbolima i karakterističnim smislom za humor, prikazujući reakcije i interakcije ljudi u apsurdnim (često apstraktnim) trenucima, Davor pokušava da se „priključi“ na kolektivnu svest sa namerom da sakupi prećutane istine, pretpostavke, impresije i iznova proživljavane tragedije čovekovog duha i uma. Vodeći se definicijom alegorije, da se unutrašnjost jednog sveta nekadanajlakše možeobjasniti preko spoljašnjosti drugog, gradi simbolikom ogrnute predele i bića, sa porukom smeštenom ispodbajkovite fasade. Kumulativno komponovanje površine slike i kolažiranje situacija nameću posmatraču snažan leitmotiv u svakom kompleksnom prikazu, zajedno sa shvatanjem da mnoge stvari u životu ne možeš da objasniš, a kamoli da kontrolišeš. Kao R. E. Hauardova Hiborija, svet koji je smešten u nepostojeći „međuperiod“, tako i elementi Davorovih slika lebde u vremenu i prostoru, često prikazujući sinergiju između oduvek zavađenih istoka i zapada, gradeći univerzalni habitus čovečanstva,u kome se nalaze detalji iz nenapisane knjige ljudskog iskustva. Iskustva koje je doživljeno u jednom momentu, negde na licu Zemlje, ali koje je svojomgroteskom, tenzijom i opskurnošću uticalo da ne bude zabeleženo… nigde.

Igor Matić