Contemporaneity and Crisis

Savremena umetnost iz Srbije i Austrije

|

17 – 26. decembar


Izlagači: Dušan Rajić, Goran Micevski, Hanes Cebedin, IEFS kolektiv (Ursula Kisling, Maki Štolberg), Ivan Šuletić, Kairus kolektiv (Andreas Cingerle, Linda Kronman), Maja Đorđević, Marija Anvander, Olivier Helzl i Saša Tkačenko

Kustosi: Branislav Mihajlović i Ditmar Unterkofler

Grupna izložba „Contemporaneity and Crisis – savremena umetnost iz Srbije i Austrije“, kustosa Branislava Mihajlovića i Ditmara Unterkoflera (Dietmar Unterkofler), bavi se aktuelnim umetničkim pozicijama u Austriji i Srbiji. Ona se fokusira na postavljanje pitanja o neposrednoj stvarnosti u relevantnim sredinama (političkim, društvenim i estetskim) i njihovu refleksiju kroz umetnost. Selekcija radova prikazanih na ovoj izložbi imaju za cilj podsticaj diskursa o uslovima savremene umetnosti u različitim kulturnim kontekstima. Samim tim i kritička razmišljanja o izazovima stvaranja u doba umetničke krize, koje dolaze kao dati glas.

Umetnici koji izlažu su: Dušan Rajić, Goran Micevski, Hanes Cebedin, IEFS kolektiv (Ursula Kisling, Maki Štolberg), Ivan Šuletić, Kairus kolektiv (Andreas Cingerl, Linda Kronman), Maja Đorđević, Marija Anvander, Olivier Helzl i Saša Tkačenko. Njihovi radovi pokazuju skice konkretnih strategija, dvosmislenosti i ograničenja emancipatorske umetničke prakse koja se nalazi interakciji učešća, kritike i krize.

Kroz ovu izložbu i projekat, Austrijskijski kulturni forum u Beogradu nastavlja intezivnu saradnju sa Srbijom kroz program Godina Kulture 2015, Austrija – Srbija.

Fotografije: N. Ivanović