Sve je pod kontrolom

Marko Tirnanić

|

3 – 19. septembar


Izložba Marka Tirnanića pod nazivom „Sve je pod kontrolom“ je umetnikovo istraživanje u kompleksnom polju pozicija pojedinca, kao i odnosa dominantnih i pasivnih učesnika u društvenim zbivanjima i članova zajednice koji su napravili izbor između akcije i odsustva akcije. Izložba u Umetničkom prostoru U10 je zapravo novi rad, koji se u velikoj meri bavi iskustvom publike i njenim učešćem u stvaranju „umetničkog rada“ kao i uloge same publike u društvu.

Prostorna instalacija koja je deo ovog rada ima ulogu da se bavi stvaranjem zajedničkog, istog diskursa za sve konzumente sadržaja rada. Sve to, autor postiže stavljanem publike u podjednak, ravnopravni položaj.

Marko u svom radu inicira suprotstavljanje sistemu, ne samo njegovim lošim segmentima, već i onim za koje bismo na prvi pogled rekli da su dobri. On pred nas stavlja suprotstavljanje dominantnoj ideologiji i učestvovanje u njoj kroz pasivno delovanje. Stoga se, kako instalacija, tako i video radovi, bave publikom i umetnikom, kroz neposredno iskustvo.

Rad ukazuje i na neophodnost opredeljivanja u okviru nametnutih normi i ograničenja. Kontrola, poniženje, samoponiženje, odnos dominantnog i pasivnog, su neke od društveno intimnih pozicija čoveka koje se mogu učitati u izložbu „Sve je pod kontrolom“.

Fotografije: N. Ivanović, Milan Kralj, Miloš Milivojević