Dolar, Hegelova Fenomenologija duha, Crna masa / Crna materija, LSTW-69, Made in China, itd.

|

4 – 18. jun


Na izložbi „Dolar, Hegelova Fenomenologija duha, Crna masa / Crna materija, LSTW-69, Made in China, itd.“ će biti prikazani radovi umetnika Jožea Baršija, Alena Ožbolta i Veli & Amos, kao i radovi drugih umetnika Viktora Bernika, Konija Bloma, Vasje Cenčič, Lade Cerar, Ksenije Čerče, Vuka Ćosića, Boštjana Drinoveca, Vadima Fiškina, Ištvana Išt Huzjana, Janeza Janša, Žige Kariža, Boruta Krajnca, Laibacha, Arjana Pregla, Saše Sedlačeka, Nine Slejko Blom, Small But Dangers, son:DA, Benedikt Terwiel, Matej Andraž Vogrinčič i Saše Vrabiča.

Ovi umetnici su izlagali zajedno na prošlogodišnjem Umetničkom sajmu u Budimpešti, na kom su njihova dela bila izložena po tamošnjim standardima. Ovog puta, radovi (kojima će biti priključeno i nekoliko novih) će u Umetničkom prostoru U10 zauzeti značajno više prostora. Uprkos tome što će radovi zauzimati više prostora i biti izloženi na način koji je uobičajan za galerije, zadržaće određene elemente koji su tipični za izlaganje na umetničkim sajmovima. Iako su ovi sajmovi jasno okrenuti tržišnoj logici, i dalje predstavljaju zanimljivo dostignuće pri čitanju i sagledavanju radova u okvirima standardnog načina izlaganja.

Na određeni način, predstavljanje ovih umetnika u Budimpešti je takođe bilo i mala izložba slovenačke savremene umetnosti, kako većina od 25 000 posetilaca koji dođu na sajam ne dođu da bi kupili umetnička dela, nego da bi ih videli. Izložba „Dolar, Hegelova Fenomenologija duha, Crna masa / Crna materija, LSTW-69, Made in China, itd.“ u Beogradu tako predstavlja premeštanje „izložbe“ organizovane na umetničkom sajmu u mađarskoj prestonici.

Jože Barši
Barši je diplomirao arhitekturu na Fakultetu za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju i skulpturu na Akademiji lepih umetnosti i dizajna, gde je završio i specijalizaciju. Njegov rad obuhvata razna polja interesovanja, od site specific radova do radio prenosa kao oblika izlagačkog prostora, kao i javna predavanja i auditorne i konceptualne radove. Njegov opus seže od dekonstrukcije skulptura preko arhitektonskih istraživajna i izlaženja u prostorne instalacije, sve do konceptualnih praksi, kao što su hodanje, zvuk, pričanje i čitanje. Posebno je zainteresovan za primenjenu, društvenu i relacionu vredonst umetničkih dela. Njegova teorijska interesovanja idu do političke filozofije umetnosti. Učestvovao je na brojnim slovenačkim i internacionalnim rezidencijama, seminarima i konferencijama. Predstavljao je Sloveniju na Venecijanskom bijenalu 1997. godine.

Alen Ožbolt
Studirao je skulpturu u Zagrebu i Ljubljani. Od 1984. do 1995. godine je bio aktivni član umetničkog kolektiva Veš slikar svog dolg (V.S.S.D.), koji je predstavljao Sloveniju na Venecijanskom bijenalu 1993. i 1995. godine. U svom opusu kombinuje različite teme, postupke i metode preispitujući fizičko, društveno i kulturno; koje mu kasnije služi kao baza za ispitivanje umetnosti kao događaja, institucionalno ustaljenog načina posmatranja sveta ograničenog galerijskim prostorom. Poetsko ispitivanje forme i sveobuhvatni pristup galerijskom prostoru služe kao polazna tačka za instalacije – „prostorne slike“, koje se bave institucionalnom, ideološkom i estetičkom vrednošću u okviru umetničkog sistema. Realizovao je brojne i raznovrsne umetničke projekte i izložbe kako u Sloveniji, tako i u inostranstvu, i nagrađivan je brojnim umetničkim stipendijama. Nagradu Prešeren fonda je dobio 2003. godine. Takođe, objavio je nekoliko „vizuelnih eseja“, kratkih članaka, kao i nekoliko dužih teorijskih radova o umetnosti, umetničkim prostorima i fenomenima.

Veli & Amos
Veli Silver i Amos Angeles
Umetnički duo Veli & Amos ne ograničava svoj umetnički rad na određeni prostor i vreme. To znači da ova dva umetnika stalno stvaraju, koristeći svaku moguću priliku, mesto i vreme. Koriste skriveni potencijal svakodnevnice, kao što su razne slučajnosti, ograničenja i društveno-politički uslovi. Ulivaju sopstveno iskustvo o svetu koji ih okružuje u umetničke stejtmente koji pre svega predstavljaju njihov pogled na stanje u društvu. To čine bez komentarisanja, bez kritikovanja, bez moralizovanja. Oni jednostavno stvaraju „slike“. Imaju običaj da kažu: „Umetnost je film, a mi smo režiseri.“ Kada Veli & Amos iznose svoje visoko komunicirajuće umetničke stejtmente u javni prostor, oni ih zapravo vraćaju upravo na mesto njihovog poticanja. Veli & Amos se igraju lokacijama i izvrću kontekste.

Made in China
Projekat Made in China je pokušaj da se ustanovi praksa koja omogućuje stvaranje dobrog kontakta između življenja, savremene umetnosti i javnosti.
Odabrani umetnici su stvorili umetničke multiple za Made in China, bilo kao samostalna dela, bilo kao pojedinačne proizvode većeg projekta namenjenog izlaganju u galeriji. Ti umetnici su: Jože Barši, Viktor Bernik, Koni Blom, Vasja Cenčič, Lada Cerar, Ksenija Čerče, Vuk Ćosić, Boštjan Drinovec, Vadim Fiškin, Ištvan Išt Huzjan, Janez Janša, Žiga Kariž, Borut Krajnc, Laibach, Alen Ožbolt, Arjan Pregl, Sašo Sedlaček, Nina Slejko Blom, Small But Dangers, son:DA, Benedikt Terwiel, Veli & Amos, Matej Andraž Vogrinčič i Sašo Vrabič.

Multiple su umetnički radovi koji, u kontektsu projekta Made in China, uvode različita umetnička pitanja u javni i konzumeristički prostor, otvarajući nove mogućnosti za povezivanje umetnosti i publike kojoj je ona namenjena.

Objekti Made in China su i roba i umetnost. Istoimeni dugoročni projekat preuzima na sebe zadatak da upravlja obema strukturama, dovodeći do pojave neočekivanih pukotina u naizgled uglađenom, prilično nezavisnom tržištu i umetničkim modelima funkcionisanja. Cilj projekta Made in China je da utaba put umetnosti do njene publike. Stoga, on ne nastoji da porekne sopstveni identitet – identitet umetničkog projekta.

GallerijaGallery
GallerijaGallery je prostor koji prodaje umetničke multiple nastale u svrhu projekta Made in China, kao i prostor za manje, promišljene izložbe savremenih vizuelih umetnika iz Slovenije i inostranstva. GallerijaGallery promoviše umetnost kao važnu društvenu praksu i želela bi da postane mesto gde socijalizacija i dijalog postaju jedno u umetničkoj sredini.

Menadžer projekta: Viktor Bernik
Producent: Jara Vogrič
Spoljni saradnci: Vasja Cenčič, Žiga Kariž i Petja Grafenauer

*

Ovaj projekat je podržan od strane Grada Ljubljane
Posebna zahvalnost ide: Tiskarni Povše, Heliosu, Muzeju moderne umetnosti

Fotografije: Milan Kralj