Dr. Kuckucks Labrador

|

7 – 14. jul


Dr. Kuckucks Labrador je mladi kustoski kolektiv umetnika iz Bazela (Švajcarska) koji stimuliše saradnju i okupljanje umetničkih i neumetničkih individua i scena u polju umetnosti. Kolektiv teži ka tome da napravi sponu kako između lokalnih umetnika sa ljudima različitih profesionalnih zanimanja, tako i sa umetnicima iz drugih lokalnih i međunarodnih prostora.
Od 2012. godine Dr. Kuckucks Labrador aktivno organizuje izložbe, festivale, performanse, hepeninge i intervencije u njihovom centru Kaskadenkondensator u Bazelu, kao i u drugim prostorima koji podržavaju srodne projekte. Sa umetničkog stanovišta, kolektiv funkcioniše u okviru zajednice koja se sastoji od ljudi različitih kultura, zanimanja i životnih okolnosti. Kolektiv promoviše sinergiju tako što spaja ljude, umetnost i umetnike.
www.drkuckuckslabrador.ch

Jolanda Ešter Nač (Yolanda Esther Natsch), *1978 Bern (Švajcarska)
Umetnica i kustoskinja, BA iz likovnih umetnosti (FHNW | HGK, Bazel, Švajcarska) 2013. godine, MA iz likovnih umetnosti (FHNW | HGK, Bazel, Švajcarska) 2016. godine.
www.madenkosmos.ch

Kris Hunter (Chris Hunter), *1983 Flims (Švajcarska)
Umetnik i kustos. BA iz likovnih umetnosti (FHNW | HGK, Bazel, Švajcarska) 2013. godine.
www.chrishunter.ch

Lisan Konig (Lysann König), *1986 Cvikau (Nemačka)
Umetnica, kustoskinja i muzičarka, BA iz likovnih umetnosti (FHNW | HGK, Bazel, Švajcarska) 2012. godine.
www.lysannkoenig.com

Rafael Štuki (Raphael Stucky), *1989, Ernen (Švajcarska)
Umetnik, muzičar i BA iz likovnih umetnosti (FHNW | HGK, Bazel, Švajcarska) 2013. godine, trenutno na Master studijama na ZHdK u Cirihu od 2015. godine.
www.raphaelstucky.ch

Sara&Natascha, *1989, Bazel i Cirih (Švajcarska)
Sara Griter i Nataša Nueš, umetnički duo, BA iz likovnih umetnosti (FHNW | HGK, Bazel, Švajcarska) 2014. godine.
www.saraundnatascha.ch