…o poroznosti I

Kolektiv Aperto
|

17. novembar – 3. decembar


Kolektiv umetnika Aperto iz Monpeljea: Pjer Belman (Pierre Bellemin), Didije Kasiglio (Didier Casiglio), Emanuela Etjen (Emmanuelle Etienne), Anjes Fornel (Agnès Fornells), Kristel Grandon (Christelle Grandon), Alan Lapjer (Alain Lapierre), Nikola Lebran (Nicolas Lebrun) i Mišel Martan (Michel Martin)

Projekat „…O poroznosti“ rezultat je saradnje između predstavnika savremenog likovnog stvaralaštva iz Beograda i Monpeljea. Cilj je povezivanje različitih sfera savremene umetnosti koje nastaju u okvirima nezavisnih i institucionalnih struktura. Planirane aktivnosti predviđaju izložbe, susrete i razgovore u Beogradu i Monpeljeu.
Saradnja započinje u Beogradu gde će se tokom novembra održati dve izložbe i niz susreta u Umetničkom prostoru U10 i galeriji Podroom Kulturnog centra Beograda. U ovoj, prvoj fazi, francuski umetnici će predstaviti svoje radove, dok druga faza projekta podrazumeva predstavljanje umetnika koji žive i rade u Srbiji kao i susrete tokom aprila 2017. godine u Monpeljeu, u galerijama Aperto i ESBAMA.

Milan Tutunović, umetnički direktor Udruženja Cluster-101 i kustos, inicijator i autor projekta, ideju poroznosti posmatra kao dinamičan pojam, koji je metafora za dijalog i umetničku razmenu između Beograda i Monpeljea, a vezuje se za prolaze i protoke. O poroznosti pišu Valter Benjamin, Žil Delez i Feliks Gatari, ali ovaj pojam poseduje brojne atribute tako da može da se tumači u različitim oblastima i sagledava iz različitih perspektiva. Projekat „…o poroznosti“ počiva na reciprocitetu između struktura, koje omogućavaju dalji razvoj saradnje, predlažući i otvarajući različite pristupe. Naime, ideja je da se kroz ukrštanje rada nezavisnih udruženja, javnih institucija i umetničkih fakulteta preispitaju prakse i shvatanja u savremenom likovnom stvaralaštvu u Srbiji i Francuskoj. Ali ovde nije reč o poređenju, već o dijalogu, razmeni ideji i praksi.

„Razmišljanja vezana za pojam poroznosti nadovezuju se na misli o istom pojmu Deleza, Gatarija i Benjamina. Ovde nije u pitanju pokušaj sjedinjavanja ova dva razmišljanja, već naprotiv, reč je o utvrđivanju razlika. Pojam poroznosti oni različito shvataju. Za Deleza poroznost je stvar površine; ravna kao koža, u dve dimenzije. Kod Benjamina poroznost liči na napuljsku stenu, trodimenzionalna, čvrsta, ali puna prolaza i sunđeraste strukture. Delez smatra da su pore uzročnici frakcije suprotnosti, dok sa druge strane Benjamin vidi u njima komplementarnost oprečnih činilaca.“ (Milan Tutunović)

Inicijator i autor projekta: Udruženje Cluster -101 iz Monpeljea
Partneri: Galerija Aperto – Monpelje, Galerija Podroom – Kulturni centar Beograda, Umetnički prostor U10 – Beogard, Fakultet likovnih umetnosti Beograd, Visoka škola likovnih umetnosti iz Monpeljea – ESBAMA

Podrška: Grad Beograd, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Francuski institut u Beogradu

Fotografije: Anjes Fornel