Printnoiz / Mangaro – Novo Doba – Sve Najbolje

naslovna1Le Dernier Cri

|

24. septembar – 8. oktobar


Zaboravite na lako objašnjive pojmove, neprotivurečne definicije, jednoznačne umetničke prakse. Tradicija grafzina se odlučno opire baš ovakvim pokušajima. Najbolje u vezi sa ovim polimorfnim fenomenom, pored toga što se opire lakim klasifikacijama, je što dolazi iz ateljea, iz dnevnih soba, sa kuhinjskih stolova, onih koji su poverovali da za stvaranje i štampanje nisu potrebni formalno obrazovanje i velika štamparska i distribucijska mreža; onih koji su odlučili da nedostatak virtuoznosti i tehničke usavršenosti pretvore u prednost, pravilo i avanturu.
Grafzin podrazumeva izdanja grafičkog sadržaja izvedenih iz fanzina (termin koji označava novine, izdanja fanova i ljubitelja određene teme, namenjene određenoj zajednici ili određene tematike). Grafzini privileguju vizuelno na uštrb linearno narativnog. Uglavnom ostvareni pomoću skromnih sredstava, zanatski i kolektivno, od specijalnog papira i mešanih tehnika štampe: fotokopije, serigrafije, rizografije ili ofseta. Njihov sadržaj retko prikazuje imena autora, godinu izdanja ili broj stranica, njihov tiraž je vrlo prebrojiv, kao i cena.
Izložba Printnoiz, nastala u Marseju, do nas stigla preko Pariza čudnim putevima, predstavlja radove većine umetnika aktivnih u domenu grafzina od sedamdesetih godina do danas, od grafike do serigrafije. Izložba predstavlja panoramu aktivnosti iz sveta nezavisnog i underground grafičkog izdavaštva, koje su omogućili umetnici i kolekcionari.
U okviru festivala Novo Doba, ugostićemo umetnike pomenute scene: Pakito Bolino, Jean-Adrien Arzilier i Craoman koji će nas bliže upoznati sa kolektivom Dernier Cri i njihovom saradnjom sa japanskim umetnicima. Dernier Cri je međunarodni kolektiv nastao iz underground pokreta, koji se bavi izdavaštvom serigrafija, specijalizovanih za crteže, grafičku umetnost i strip. Osnovali su ga Pakito Bolino i Karolin Siri 1992. godine.
Postavka izložbe uključuje i film Undergronde reditelja Francisa Vadillo iz 2010. godine.