Tokovi misli

Igor Simić & Co.

|

26 – 28. maj


Video radovi iz nagrađivane „Monolog trilogije“ se bave narativima koji nam oblikuju svakodnevicu, od intimne psihologije do globalne politike. „Mislilac u supermarketu“ se bavi pakovanjem kao načinom potrošnje, zarade i koncipiranja prostora. Vrata pakla postaju police u supermarketu ispred kojih sedi neki savremeni Rodenov Mislilac. „Cost-Benefit-Ljubav“ prikazuje dvoje ljubavnika čije misli i računice idu u suprotnim smerovima, prikaz fluidne ljubavi Zigmunta Baumana. „Melanholični dron“ naslućuje mogućnost da mašina oseća istančanije od čoveka, boreći se sa osećajem nostalgije za nečim što nikada nije osetila tj. sanja o alternativama. Tu će biti prikazani i novi radovi, pre svega prototip proizvoda Spine 2.0, novi pametni implant za beskičmenjake, idealan za političare koji već naručuju prve kopije. Sve radove je Simić izveo u saradnji sa timom: direktor fotografije Nemanja Jovanov, dizajner zvuka Shane Berry uz angažovanje glumaca i brojnih saradnika i uz podršku tima „Demagog studija“.

Polazna tačka rada je preispitivanje načina mišljenja i narativa koji su površno prihvaćeni i utiču na nas na ličnom i na društvenom nivou. Danas kada je lično izražavanje rasprostranjeno na društvenim mrežama i u pop kulturi, nije dovoljno da se umetnik izrazi. Odabrani radovi od 2013. do 2016. se suočavaju sa pozicijom čoveka u doba post-humanizma i društveno-finansijske krize. Ako mi ne budemo uticali na oblikovanje ovog novog doba, drugi će nam ga nametnuti.

Fotografije: Nemanja Jovanov