Kunstpilgerreise 3: Kassel–Athens

Marinka Limat

|

8. jul u 20 časova


Umetničko hodočašće 2017.
Performans projekat Marinke Limat
163 dana – 2500 km pešice – 11 zemalja
Stanica: Beograd

Otkako je objavljeno da se Documenta14 održava na dva mesta, Kaselu i Atini, usledila je borba za pažnju „umetničkih turista“. Oba grada nastoje da imaju koristi od samog događaja i od hiljada očekivanih posetilaca. Ali, šta se zapravo dešava između obe lokacije? Koji nosioci kulture i koje institucije se mogu naći između ovih centara – u tom raskoraku? Koju ulogu ima umetnost van institucija, u životima ljudi?

Marinka Limat: „Kunstpilgerreise 3 će me videti kako hodam od Kasela do Atine tokom Dokumente. Ići ću kao performans umetnica, putujući samo pešice. Crtaću liniju između Kasela, žarišta savremene umetnosti, i Atine, kolevke zapadne kulture: za ukupno 163 dana i oko 2500 kilometara, koristiću svoje noge kao osnovno transportno sredstvo.
Na tom putu će umetničke institucije biti moja stajališta:
Oni koji ih vode – mislioci
Neočekivano i spontano – moj kiseonik
Susreti – moja energija
Hodajući svojim putem, povezaću dva umetničke središta. Otkrivajući šta se nalazi između, dajući mu moju pažnju, imajući hrabrosti da se suočim sa nepoznatim, ali i slobodu da osetim svoje granice.
Rizikujući da se izgubim – i izgubim sebe samu
Prihvatajući nepoznato
Verujući u ljudski potencijal
U takvom duhu preuzimam ulogu modernog glasnika umetnosti.“

Fotografije: V. Živojinović / RAS Srbija