Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me.

Romi Jedidija

|

20. jun – 6. jul


Izložba Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. istražuje raskorak između intimnih i javnih iščekivanja i anksioznosti, dok nudi razigrani izvor umetnicinog ličnog uvida u to šta za nju predstavlja i na koji način se ona nosi s teretom društvenih očekivanja. Izložba se sastoji iz dva rada koji su sastavljeni od po jednog videa i jedne instalacije. U Anxiety Machine umetnica istražuje emocionalni nivo društvenih normi kroz „alat za anksioznost“, prolazeći kroz ritualizovanu verziju vežbe za oslobađanje napetosti, na kraju koje doživljava katarzu. U drugom performativnom radu, Belly love, istrajnost igra ključnu ulogu prikazujući granice, terete i jačinu društvenog uslovljavanja. Oba rada su međusobno povezana i sadrže jake performativne aspekte koji preispituju društvene i kulturološke konvencije savremenog doba.

Izložba ispituje odnose između prikaza tela, društvene rodne performativnosti i identifikacionih igara moći u savremenoj sredini. Prikazani radovi pružaju uvid u razgraničavajuće i dezorijentišuće faktore u vezi s rodnim i telesnim očekivanjima savremene visoko zahtevne društveno-kulturne sredine. Umetnicina borba sa sopstvenim identitetom je vidljiva kroz performativnu istrajnost u kojoj poziva posetioce da svedoče nametnutom surovom testiranju društvenih očekivanja i kulturološkog pritiska. Breme istrajnosti u neprekidnoj rekonstrukciji identiteta kao obliku „rituala pročišćenja“ podstiče već poremećen identifikacioni prospekt za budućnost modernog subjekta.

Tekst: Andrea Knezović
Fotografije: Nemanja Knežević i N. Ivanović