Ne buljite tako romantično

Kustoskinja: Dunja Petković

|

18 – 28. decembar


Izložba Ne buljite tako romantično Dunje Petković je nastala kao rezultat kustoske radionice Izložbotvornica Stevana Vukovića i Tijane Savatić i predstavlja ciklus snimljenih video dijaloga umetnika i kustosa.

Uzimajući u obzir strukturu odnosa umetnika i kustosa prilikom osmišljavanja izložbe, autorka je odlučila da dileme koje su se pojavile u tom procesu metodološki ispita postavljanjem pitanja koja su aktuelna na domaćoj umetničkoj sceni. Ona se ne tiču samo učesnika i njihovog kustoskog odnosno umetničkog opusa, već i pitanja konstruisanja sadržaja koji korespondira sa prvobitnim problemom sa kojim se autorka susrela: kako, kao kustos, uspostaviti saradnju sa umetnikom. Nesigurnost u sopstvenu procenu i znanje, u ulozi studentkinje istorije umetnosti, navela ju je da formira koncept koji odgovara istraživanju sprovedenom pre same realizacije. Susreti sa potencijalnim učesnicima, i saznanja koja su tim prilikama dobijena, rezultirala su formatom snimljenih video dijaloga, bez moderatora i konkretne direkcije, i omogućila su prividnu slobodu izražavanja čime ovakav rad dobija performativni karakter.

Učesnici su odabrani prema determinantama koja se tiču njihovog dosadašnjeg profesionalnog angažmana, tako da se dobije jedan uobličen, iskren i konkretan sadržaj. Fokus je bio na diverzitetu prilikom odabira učesnika, a faktor spajanja istih u parove prema njihovom dosadašnjim kustosko-umetničkim radom. Koncept je sproveden faktorom iznenađenja, jer pred samo snimanje oni nisu bili upoznati sa kim će razgovarati i o kojoj temi, odnosno na kakva pitanja će diskutovati. Cilj takvog pristupa bio je da se izbegne startna pozicija gde su obe strane upoznate i unapred spremne na stav sagovornika, ali i da se uoče stavovi kako kustosa tako i umetnika koji kroz razgovor o trenutnim problemima na domaćoj umetničkoj sceni dolaze do odgovora, ne nužno usaklađenih.

Učestvuju: (kustosi) Branislav Dimitrijević, Miroslav Karić, Dušan Savić, Teodora Jeremić, Katarina Kostadinović, Darko Vukić, i (umetnici) Ivan Šuletić, Iva Kuzmanović, Slobodan Stošić, Luka Cvetković, Lazar Njegomirović i Anastasija Pavić.

Kamera: Jelena Todorović
Montaža: Luka Miljuš

Hvala Pavlu Pavloviću, Sanji Đuričić, Dušanu Kovačeviću i Kulturnom centru Magacin.

Fotografije: Jelena Todorović