Skrivena zajedništva

Jasmina GrudnikGvadalupe Aldrete, Marko Marković, Martin Roso, Rafael Lipuner

|

7 – 23. februar


„Skrivena zajedništva“ – Stvari koje nas jedva drže na okupu, odbegli trenuci isprepletani oko živih bića u kompleksnom svetu. Ova zajedništva možda nisu direktno vidljiva, jer grade sama sebe i razvijaju se u interakciji, saradnji, takmičenju i željama koje nastaju između različitih bića i sredina.

Ana L. Cing piše o skrivenim zajednicama u kontekstu svoje knjige „Pečurka na kraju sveta“, koja postavlja pitanje kako će izgledati život u kapitalističkim ruinama. Njena studija istražuje ruinirane industrijske pejzaže i nesigurne uslove za život, u kojima raste posebna vrsta pečurke koja za jedne ima najvišu vrednost, dok drugi uopšte ne cene njen poseban ukus. Ovaj primer služi kao postavka za niz globalnih procesa, koji vode do pejzaža punih zajedničkih uticaja dok takođe otkrivaju i drugost.

„Skrivena zajedništva nisu isključivo ljudske enklave.
Skrivena zajedništva nas ne mogu iskupiti.
Skrivena zajedništva ne institucionalizuju dobro.
Skrivena zajedništva nisu dobra za sve.“
Ana L. Cing „Pečurka na kraju sveta: O mogućnosti života u kapitalističkim ruinama“

Ovakav sticaj prilika služi kao vodič kroz vibracije Beograda. Pet internacionalnih umetnika traži skrivene stvari koje nas okupljaju na lokacijama u njihovim poljima delovanja, između sebe, njihovih korena i zemlje koja ih okružuje. Rezultati će biti izloženi u Umetničkom prostoru U10.