Unutar seizmografa

Katrin Keler, Mia Ćuk, Fokus grupa

|

22. oktobar – 14. novembar


Projekat „Unutar seizmografa“ istražuje seizmograf kao tehnički instrument, društveno-političku metaforu i, pre svega, kao referencu u kontekstu umetničke prakse. Izložba pokušava da postavi niz pitanja o fenomenu seizmografije kao što su: Kakva je uloga umetnika u društvu i da li se stvaranje umetnosti može opisati kao „seizmografska praksa“? Koliki poetički ili analitički potencijal imaju geološke metafore u kontekstu opisivanja društva? Šta se događa kada se geologija, društvo i politika sretnu? Radovi predstavljeni na izložbi nude različita čitanja predmeta kroz određene strategije: od prisvajanja estetike seizmografskih podataka, tumačenja geonaučne metodologije, do poetskog prikazivanja seizmografije u odnosu na fragmentarna iskustva svakodnevnog života.

Kroz radove dve umetnice i jednog umetničkog kolektiva, suočavamo se sa čudnovatim polazištima, divergentnim pristupima, odlomcima i parafrazama ove drhtave teme.

Fotografije: Mia Ćuk