Obmanjujući projektili

|

7 – 13. jun


OBMANJUJUĆI PROJEKTILI
O generativnom nikome i spekulativnom ništa

 

 
Izložba realizovana u okviru međunarodnog projekta Alterum
 
Kustos: Darko Vukić (Srbija)

Umetnici: Pavle Banović (Srbija), Mate Elod Janki (Mađarska), Inka Karčakova (Slovačka), Aleks Selmeci i Tomaš Kocka Jusko (Slovačka), Šimon Sikora (Češka), Maks Vajt (Češka), Adam Varga (Mađarska), Vanja Žunić (Srbija)
 
Obmanjujući projektili u najširem, pokušaji su da se holističkim kustoskim pristupom ukaže na proceduralnu konceptualizaciju izdajućih predstava (projektila) u okviru međuprostorne bitke na lokalnom i globalnom lepljenju, zadržavajući postpandemijski balistički svet umetnosti. Da li su njihovi globalni i lokalni pojmovi postajali neodredivi sa stanovišta pojedinačnih perspektiva, obuhvatajući zamah problematične i trajne transformacije koja je pripisana korpusu umetničkih diskursa i kojoj se pristupilo krajnje fatalno u smislu sigurnosti i istovremeno neprestane izdaje proklamacija krajnjih trendova? Stoga ovaj dijagramski konstrukt uključuje neizbežni istorijski kao aktuelni efekat twist-a. Unutar skupa izloženih dela, sonda skorije predloženog modela estetike igračaka (toy aesthetics) postavljena je kao vektor prostorno-postajućeg-komputacijskog i reflektujućeg interfejsa, pa je određeni flex-pojmovnik angažovan da kroz različita pojmovna preklapanja radova i njihove tačke lansiranja prema nečemu potpuno spoljašnjem od njihovog sadržaja, lokalnog konteksta, kao i regionalnog projektnog projektila takođe zasnovanog na ovoj alternalizujućoj osi indeksa: alterum, alter-, altéré.
 
iz kustoskog teksta Darka Vukića

Međunarodna grupna izložba u okviru projekta „Alterum” realizovana je u saradnji i uzajamnom dijalogu četiri prostora kojima upravljaju umetnici: U10 iz Beograda, MUTO iz Budimpešte, VUNU iz Košica i 35M2 iz Praga. Cilj projekta je međusobno predstavljanje i upoznavanje nezavisnih scena četiri zemlje i njihovih aktera sa akcentom na neprofitnim „artist-run” inicijativama kao značajnim platformama, a u kontekstu savremene umetnosti na prostoru Centralne i Istočne Evrope. U toku trajanja izložbe će biti organizovane mnogobrojne prezentacije, paneli i drugi različiti događaji, on i oflajn, u sva četiri grada. Projekat sufinansiraju vlade Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke putem Višegradskih grantova Međunarodnog višegradskog fonda. Misija fonda je unapređenje ideja za održivu regionalnu saradnju u Centralnoj Evropi.

Fotografije: Ivan Zupanc