MASTERPIECES IV

|

26. mart – 16. april


Umetnici: Tamara Agić, Jovana Babić, Pavle Banović, Danilo Bursać, Pavle Ćurčić, Matija Kanjerić, Anđela Kopanja, Barbara Laković, Luka Ličina, Sonja Lundin, Mladen Mićić, Jelena Milatović, Tina Mirović, Marko Obradović, Nevena Ostojić, Jana Stojanović, Marija Vilimonović, Vanja Žunić

Projekat „Masterpieces” prvi put je održan 2019. godine i od tada se u Umetničkom prostoru U10 u kontinuitetu realizuje jednom godišnje. Kao i u prethodnim godinama, u okviru četvrtog izdanja izložbe biće predstavljeni aktuelni radovi master studenata svih odseka Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Povod za nastanak projekta bila je želja da se premosti sve veći jaz koji je prirodno počeo da se formira između, s jedne strane, generacije članova kolektiva U10, kao i izlagača i stalne publike U10, i s druge strane, trenutnih studenata Fakulteta likovnih umetnosti. Pored ostvarivanja međugeneracijskog kontakta i kontinuiteta, osnovni ciljevi projekta „Masterpieces” su uključivanje najmlađih aktera domaće umetničke scene u godišnji program U10 i povećanje njihove zastupljenosti i vidljivosti na sceni, kao i predstavljanje, promocija i podržavanje njihovog rada. Namera je, isto tako, upoznavanje učesnika sa izlagačkim prostorom i celokupnim procesom organizacije i realizacije izložbe van okvira fakulteta, a uz to i edukacija u polju produkcije, izlaganja i prezentacije rada. Naposletku, cilj je upoznavanje i povezivanje unutar umetničke scene radi integrisanja i uspostavljanja baze za buduće saradnje. Kao i u prethodnim izdanjima, projekat će se odvijati u neposrednoj saradnji i otvorenoj komunikaciji između master studenata FLU i kolektiva U10, a postavka će se realizovati kroz timski rad svih učesnika. U okviru izložbe „Masterpieces IV”, svoje radove predstaviće osamnaest mladih umetnika i umetnica.

Grafički dizajn: Aleksandra Jovanić

Fotografije: N. Ivanović