Reimagining the Ecology of Art

PODIJUM

|

2 – 12. avgust


Kustoskinja: Nevena Bogojević

Umetnice i umetnici: Aleksandra Veljović, Ana Stojković, Dimitrije Popović, Milica Bilanović, Milica Vesić, Aleksandar Petrović (gitara), Miljan Mitrović (klavijatura), Nikola Radojičić (bubnjevi), Danilo Marinković (kompozitor)

Šta bi se dogodilo ukoliko bi se granice između stvaralaštva, na polju vizuelne i muzičke umetnosti otklonile, a postojeće ili tek stvorene umetničke senzacije ujedinile u svrhu kreiranja novog sinestetičkog jezika, koji nastaje u umetničkom prostoru? Kakav je rezultat kada se taktilno može čuti, a nevidljivo opipati i vizuelno prepoznati?
Cilj izložbe Reimagining the Ecology of Art ogleda se u predlaganju i predstavljanju novog stvaralačkog pristupa, koji razbija isključivu podelu na vizuelne i muzičke umetnosti i na taj način otvara put gde se dve sfere ujedinjuju pri umetničkom izražavanju. Reč je o pristupu čija se primarna ideja bazira na interdisciplinarnosti.
Zbog toga izložba, u metaforičnom smislu, kreira umetnički ekosistem, u kome ne postoje primarni i sekundarni akteri, piramidalna stuktura delanja, već zajednica koja unutar sebe usvaja ciklični metod komunkacije, saradnje i razmene ideja, stvarajući tako inspiraciju koja neprestano kruži među njima. Ciklično delanje tog sistema je ispunjeno akcijom, reakcijom i koakcijom. Na taj način, umetnici se uključuju u proces koji rekvirira da, prilikom stvaranja, istovremeno uzimaju, daju, ali i dopunjuju i zavise jedni od drugih.
Stoga, izložba predstavlja metod stvaranja koji od vizuelnih umetnika iziskuje da u svoja dela inkorporiraju opipljivu komponentu muzičkog sveta (delove ili celine potrošnih materijala, poput starih ili pocepanih notnih zapisa, žica, struna i ostalih neupotrebljivih delova korpusa muzičkih instrumenata). Reciklirajući na taj način materijale, oni istovremeno, inspirisani istim, simbolično prihvataju muziku kao deo njihovog identiteta i pružaju mogućnost da ona poprimi materijalnu strukturu. Muzički izvođači, koji su imali uvid u svaki korak i stadijum nastajanja vizuelnog dela, krajnji rezultat procesa kontemplacije i inspiracije, prouzrokovanog stvaralaštvom vizuelnih umetnika, predstavljaju u umetničkom prostoru pred delom.
U direktnoj komunikaciji sa radovima, u toku promatranja izloženih umetničkih dela, muzičari na licu mesta komponuju, improvizuju vizuelno nadahnutu muzičku harmoniju, koja delima, u ovom slučaju, pruža novi oblik, onaj nematerijalan i nesaglediv.

Od 12. jula do 2. oktobra u Umetničkom prostoru U10 odigraće se novi projekat za podršku mladoj savremenoj umetničkoj sceni. U pitanju je inicijativa koja nosi naziv Podijum, i koju će ove godine voditi pet istoričara umetnosti: Jovana Trifuljesko, Nevena Bogojević, Kristina Armuš, Bojana Jovanović i Stefan Ralević. Prva u nizu izložbi koje će se odviti u sklopu ovog programa je Under your gaze.

Fotografije: J. Trifuljesko