NEMOGUĆE DA JE NEMOGUĆE

Društvo udružene odgovornosti / d.u.o.

|

15. jul – 20. septembar


Jedno od bitnih pitanja unutar svake grupe/institucije jeste zastupljenost i vidljivost svih koji deluju tj. kakva je priroda odnosa i hijerarhija unutar nje. Da li je horizontalna hijerarhija moguća? Kako bi ona izgledala? Šta se dešava kada se instituciji bez sedišta dodeli prostor u okviru kog bi se delovalo na ograničeno vreme – u ovom slučaju na 12 nedelja?

Sa ovim pitanjima na umu, i u duhu osnovnog principa funkcionisanja kolektiva koji se temelji na ideji zajedničkog (commons), program podrazumeva više programskih celina prilikom kojih svaki član kolektiva d.u.o. preuzima odgovornost za delovanje grupe kao i program/ulogu galerijske infrastrukture i prostora U10. Tokom čitavog trajanja projekta, tokom jula, avgusta i septembra meseca, prostor galerije istovremeno biće i baza radne grupe tj. kancelarija, mesto okupljanja, životni i izlagački prostor – koji je u svakom trenutku otvoren za javnost, te publika može biti deo tih procesa ili samo posmatrač. Ceo period će se istovremeno dokumentovati i sve vreme biti dostupan onlajn, a deo programa će se dešavati van galerije – u javnom prostoru, umetničkom prostoru „Čubra”, kao i u Novom bioskopu Zvezda. 

Društvo udružene odgovornosti od svog osnivanja razmišlja o svojoj „Drugoj kući”, privremenom i lako prenosivom misaonom mestu. Na samom početku d.u.o. će započeti izgradnju, a tokom trajanja Podijuma „Druga kuća” nastajaće i širiće se doniranjem različitih tekstilnih materijala koji će činiti zidove kuće unutar prostora U10. 

Razmišljajući o zajedničkim gestovima koje možemo izvoditi kao kolektiv sa svima koji su zainteresovani da učestvuju (kolegama, prijateljima i širom publikom), pokrećemo seriju programa i akcija pod nazivom „Rituali”. Kroz rituale poput – jutarnjeg ispijanja kafe i rešavanja enigmatike, hodanja u grupi (10000+ koraka), ratluka sa komšijama i drugih – želimo da istražimo mogućnost stvaranja rituala duboke povezanosti koji nas isceljuju, neguju zajedništvo i produbljuju naše veze.

A posebno za, i samo tokom trajanja Podijuma, pokrećemo podkast pod nazivom „Pillow talk” („Razgovori na jastuku”), o svemu i ničemu, za slušanje svakog dana.

Najzad, cilj ovako otvorene strukture programa u okviru umetničkog prostora U10 jeste da format okupljanja zajednice, javnih razgovora, hibridnih događaja bude deo umetničkog procesa koji je dugotrajan i nije ograničen formatom izložbe kao tradicionalnim načinom prezentovanja umetničkih ideja. Dvanaestonedeljni program realizovaće se u saradnji sa različitim kolektivima, inicijativama i podrazumevaće izložbe, vežbe, javne programe, koncerte, radionice, performanse, prezentacije, performativne akcije, diskurzivni program i dr.
 

Neki od saradnika, umetnika, kolega koji će u saradnji sa d.u.o. u okviru Podijuma osmisliti, realizovati, izvesti svoje projekte su: Kolektiv „Čubre” (Sara Stanković, Ksenija Tajsić, Andrija Vujović, Teodora Spasić, Vanja Žunić); grupa fiftEEEEEEEEEEEEEEEn iz Hochschule für Bildende Künste, Braunšvajg (Luis Kürschner, Anna Görnitz, Max Bergmann, Andreas Baumgartner, Luisa Walther, Asta Gröting, Rose Texier, Luca Rohringer, Aleksandra Saša Jeremić, Charlotte Kremberg, Maria Conrad, Elja Ora, Matilda Finsterbuch, Moriz Hertel); Miro Benaković; Omladinska pozorišna scena Paraćina (Milica Ranđelović, Bogdan Ćolić, Tina Prvulović, Natalija Nešić); Festival „Prepad” (Ilija Maršićević, Maša Sekulović, Petar Obradović, Nađa Marjanović, Katarina Zarić i Dunja Cvejanov); Gradska Gerila i Škograd kolektiv; Ana Pinter; Jasminka Petrović; Uroš Petrović; Dragana Ćećez-Iljukić (Filološka gimnazija); Dražen Vračar (Peta beogradska gimnazija); Maja Bosnić; Miloš Jovanović; Mirjana Utvić; Andrea Beganović… i mnogi drugi koji će kroz programe i formate poput „Letnji bioskop u Zvezdi”, izložbe samoukih slikarki i slikara „Stvor je stvoren da stvara”, podkasta „Pillow talk” i drugih učestvovati na Podijumu 2023.

Kroz Podijum, Društvo udružene odgovornosti želi da podeli svoja iskustva proistekla iz dosadašnjih praksi, aktivnosti i procesa na temu institucije budućnosti, (umetničke) zajednice i samoorganizovanosti, kao i da se kroz razmenu i interakciju sa posetiocima izloži promenama koje bi mogle da utiču na dalji razvoj grupe i njenih procesa.
 

Kolektiv „Društvo udružene odgovornosti / d.u.o.” čine: Pavle Banović, Bogdan Đukanović, Vanja Žunić, Aleksandra Saša Jeremić, Katarina Jovanović – Alfa, Katarina Kostandinović, Zorica Milisavljević, Jelena Nikolić, Sara Pantović, Slavica Obradović i Selman Trtovac.

www.d-u-o.org
 

Projekat „Nemoguće da je nemoguće” u okviru Podijuma 2023 realizuje se uz podršku Sekretarijata za kulturu Grada Beograda, Goethe-Instituta u Beogradu i Umetničkog prostora U10.

 

O Podijumu:

Umetnički prostor U10 organizuje projekat Podijum sa namerom da kroz novi programski format podrži grupe mladih profesionalaca koji rade u polju umetnosti i kulture, a koji teže kolektivnom organizovanju i delovanju, time što će im omogućiti da, uz edukaciju, stručnu pomoć i resurse U10, osmisle, organizuju i realizuju sopstveni izložbeni program koji prevazilazi uobičajeni termin za samostalno/grupno izlaganje u okviru redovnog godišnjeg programa. 

„Društvo udružene odgovornosti / d.u.o.” izabrano je na konkursu za projekat Podijum 2023 i realizovaće se uz podršku kolektiva U10 koji će učesnicima staviti na raspolaganje svoj prostor i resurse tokom tri letnja meseca (jul, avgust i septembar) 2023. godine.