Seven Nights

knjiga umetnika Nikole Radosavljevića

|

6 – 28. oktobar


 

Projekat SEVEN NIGHTS započet je u avgustu 2022. godine, tokom rezidencijalnog boravka u Homessesion AiR – Barcelona kao tekstualni rad u domenu umetničke knjige.

Ovaj vremensko-prostorni ambijent referiše na nekonvencionalna verovanja i lične borbe u periodima velike tuge i oplakivanja, paradoksu u načinima na koje društvo očekuje da se nosimo sa gubicima u odnosu na način na koji se sa njima zaista i borimo. U prvom licu jednine kroz knjigu prepričana je jedna velika životna trauma, sa kojom je projekat zvanično i započet. Tekst prati faze emotivnih i fizičkih uspona i padova pojedinca, koji pod pritiskom okoline ne uspeva da savlada nadolazeće talase neizvesne budućnosti koja nas sve javno prestravljuje. Ova sedmonoćna borba rezultat je unapred konstruisanog niza pritisaka i očekivanja koji se sprovode nad pojedincem, a da mu prethodno nije ponuđen nikakav alat ili logičan aparat za prevazilaženje traume.

Na ovaj način, knjiga je jedinstveni vodič, priručnik u mogućem scenariju borbenog mehanizma u periodima velikih nacionalnih oplakivanja, jedna od mogućnosti kako ovladati tugom i prazninom koju smrt kao neizbežni element sa sobom donosi.

Knjiga je putem javnog poziva predata na prevod umetnicama i umetnicima sa svih strana sveta uz samo jednu jedinu instrukciju: adaptirati tekst u skladu sa društveno konstruisanim nacionalnim aparatom tuge u zemlji iz koje prevodilac dolazi. Ovim putem formiran je kontingent globalnih vodiča u oplakivanju velikih ličnih ali i nacionalnih trauma koji univerzalizuju termine nedostajanja, gubitka, borbe i pobede. U jezički heterogenom okruženju, ovaj rad postaje fluidna masa koja kolektiv podstiče na dublje razmatranje bolnih mesta na individualnom ali i globalnom planu, u cilju kolektivnih borbi ali i ovladavanja sopstvenim emocijama koliko i ovladavanjem nad samim terminom smrti.

Video rad koji prati višejezične publikacije je snimak javnog časa plesa koji se svakog četvrtka u 18 časova održava u Parc de la Ciutadella, bez obzira na dešavanja u spoljnom svetu. Shvatanje da su mehanizmi samoodbrane kod svakoga kompletno drugačiji i krajnje individualni, rezultira posezanjem za svim mogućim alatima u nadi da je duhovni mir zaista blizu. Forma videa referiše na čuveno platno Edvarda Munka Ples života (1899), naslućujući prolaznost sveta u svakom momentu, dok u pojedincu sve eksplodira iznutra.

Ovi poetični kontrasti su markeri našeg vremena: puno gubimo, i za istim puno žalimo. Susrećemo se sa smrtnošću na individualnom nivou, a da nismo obučeni ili pripremljeni kako da prevaziđemo tugu, saniramo štetu ili da ispunimo praznine koje smrtnost za sobom ostavlja. U ovom trenutku, možda više nego ikada ranije, kada se svet gubi iz sata u sat, bliži nam se momenat u kome ćemo biti primorani da se suočimo sa kolektivnim teretom sopstvene nepripremljenosti na emotivni i psihološki pritisak koji bi nas mogao uništiti na planetarnom nivou.

Nikola Radosavljević

Fotografije: N. Ivanović

 

Uz veliku zahvalnost timu programa Homessesion AiR – Barcelona, Muzeju savremene umetnosti Barselone, MACBA, umetnicama i umetnicima prevodiocima: Adrijen Ujhazi (Mađarska); Defne Čizakča (Turska); Izabela Mašić (Nemačka); Nevena Ivanović – Gvaljiumi i Simone Gvaljiumi (Italija); Nikolaj Ganžerli (Rusija); Olesja Džurajeva (Ukrajina); Rebekca Tolosa (Španija); Tanasis Raptis (Grčka), kao i stručnom saradniku na projektu: Huan Antonio Seresuela.