Zvezdane geste

Akinšola Lavanson i Jelena Visković

|

20. maj – 10. jun


 

Polazeći od zajedničkog razmišljanja na temu Pokreta nesvrstanih zemalja, čiju aktuelnost determiniše nezavršenost pokrenutih pomeranja i izmena, izložba Zvezdane geste bavi se razradom i analizom formativnih elemenata ovog projekta. Pojedinačni radovi podrobnije tretiraju korpus prepoznatih problema, među kojima se ističu pitanja utopije, globalnih sistema i mehanizama upravljanja, potencijal stvaranja svetova, kao i uloga koju u njima imaju tela vođe, zajednice i pojedinca.

Vizualizacija pomenutih sistema moći data je u dva vida. Jedan od njih podrazumeva apstrahovanu shemu koncipiranu kao tok, kolo, linearnu strukturu međusobno povezanih punktova koja sučeljava naizgled nemogući i disfunkcionalni proces toka materije kroz prirodne i tehnološke elemente. Rad Fluidna sećanja Akinšole Lauansona teži da destabilizuje rigidnu binarnu zasnovanost hegemonih sistema fluktuacije vrednosti, informacija, moći i kapitala, te da ukaže na to da se oni mogu izmeniti jedino kolektivnim, uvezanim delovanjem, koje je utemeljeno na razmišljanju izvan nametnutih kategorija. Drugi vid reprezentacije ovih sistema je planetarni model, globus, dat u radu Veze odanosti Jelene Visković, koji skreće pažnju na ulogu i strukturu koncepta razmene kroz metaforu diplomatskog ceremonijalnog darivanja.

Naredno pitanje koje proizilazi iz razmatranja modela projekta Pokreta nesvrstanih vezuje se za samoorganizovano kontradelovanje sa ciljem suprotstavljanja nametnutim sistemima moći. Ono je materijalizovano u konceptu stvaranja svetova (worldbuilding), koji predstavlja ideju, prisutnu u teorijskim razmatranjima i umetničkim praksama, o kreiranju, projektovanju sveta zasnovanom na promišljenim i izmenjenim odnosima između ljudi, prirodnih subjekata i veštačkih entiteta. Novi Vavilon Jelene Visković predstavlja generisano okruženje proisteklo iz razmišljanja o arhetipu utopije, ali istovremeno i iz razumevanja i stečenim znanjima o prethodnim, istorijskim projektima stvaranja svetova. Otuda je primarno koncentrisan na istraživanje metodologija, principa i infrastruktura izgradnje jedne utopije.

Pojam tela se pojavljuje uvezujući sve radove na izložbi. Prema podrazumevanoj hijerarhiji, to su pre svega tela vođa, data u radu Veze odanosti, čija korporalna retorika pri izvođenju performativnog gesta razmene poklona postaje sinonim za globalna, politička pomeranja. Drugim rečima, jedna mehanička radnja transponuje se iz domena međuljudskog u realm međudržavnog. Potom se tematizuje telo zajednice, one koja saglasno učestvuje u izgradnji Novog Vavilona, kao i one na čije ujedinjeno delovanje ukazuje rad Fluidna sećanja. I na kraju, telo pojedinca u radu Put na Mesec Akinšole Lauansona prolazi kroz identitetska izmeštanja stvarajući konekcije sa udaljenim sećanjima i iskustvima različitih aktera kolektivnog državotvornog tela.

Konačno, sve radove prikazane na izložbi Zvezdane geste odlikuje referencijalnost. Oni jasno ukazuju na određene topografije — u radu Put na Mesec ostvaruje se dezorijentišuća smena kako realnih, tako i virtuelnih lokacija. Potom, radovi upućuju na konkretno vreme, uspostavljajući dijalog između prošlosti i potencijalnih budućih svetova zamišljenih u Novom Vavilonu. Takođe, precizno referišu na političke koncepte, aktere i režime. Dati radovi ostvaruju međusobnu vezu upotrebom intermedijske autoreferencijalnosti koja nam dozvoljava da rad Veze odanosti zamislimo kao produžetak stvarnosti Novog Vavilona, dok u poslednjem kadru Puta na Mesec možemo videti glavnog aktera smeštenog unutar instalacije Fluidna sećanja. Osim preciznog ukazivanja, bez primene direktnog citiranja, jedna od važnih primenjenih praksi je i humor, strategija kojom pojedinac u radu Put na Mesec parodira sopstvenu poziciju i iskustvo. Humor se, u slučaju rada Veze odanosti, javlja kao rezultat korišćenja veštačke inteligencije, koja, prevazilazeći prepreku nedostupnosti arhivske građe, generiše netačne fotografske dokumente događaja zasnovanih na, u toj meri poznatoj retorici, da istorijska tačnost i istinitost postaju arbitrarne kategorije dokle god prenose istu poruku.

Izložba Zvezdane geste nudi bližu i podrobniju razradu pojedinačnih, ekstrahovanih aspekata i problema koji proizilaze iz sagledavanja koncepata i ideja projekta Pokreta nesvrstanih. Teme od kojih se polazi dalje se obrađuju s težnjom da se u konkretnim slučajevima razmišlja o alternativnim perspektivama, dok se upotrebom humora kao strategije subvertiraju stereotipne i doslovne interpretacije. Time, predstavljeni radovi upućuju na različita usmerenja, formulisana u dijalogu sa istorijskim pojavama i ishodećim pitanjima, kao i na pozicije i odnose savremenih umetničkih praksi prema problematičnim kolonijalnim i imperijalnim pogledima, narativima i ikonografijom.

 

Maja Petrović

Fotografije: N. Ivanović

 

Prateći program izložbe obuhvatiće filmski program u saradnji sa Simom Kokotovićem i Milošem Zecom, kao i čitalačko veče grupe Old Mountain Assembly.

Filmski program u bioskopu Zvezda:

  1. maj, 21h: „Vreme leoparda”
  2. maj, 21h: „Lejla i vukovi”
  3. maj, 19h: „Sambizanga”, nakon čega će uslediti razgovor

Čitalačko veče grupe Old Mountain Assembly u Umetničkom prostoru U10:

  1. jun, 18h