OTVORENI KONKURS ZA PROJEKAT PODIJUM

Umetnički prostor U10 i u 2023. godini u svoj redovni program uključuje projekat Podijum, u okviru kog poziva mlade aktere u polju savremene umetnosti da kroz direktno kolektivno angažovanje samostalno osmisle, organizuju i realizuju umetnički program izvan uobičajenog trajanja termina za samostalno ili grupno izlaganje. Projekat je osmišljen sa ciljem da ohrabri i osnaži povezivanje, kolektivno delovanje i zajedničke inicijative unutar domaće umetničke scene.

 

Ceo tekst konkursa možete pročitati ovde.


OBRAZAC PRIJAVE NA OTVORENI KONKURS ZA PROJEKAT PODIJUM

Pre popunjavanja obrasca prijave za konkurs, obavezno pročitajte tekst konkursa za projekat Podijum. Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nam pišite na u10@u10.rs ili nas kontaktirajte preko društvenih mreža.

Podaci kontakt osobe

* Ime i prezime:

* E-mail:

* Broj telefona:

* Idejno rešenje programa

(Molimo da u tekstualnoj formi predstavite okviran koncept zamišljenog programa, pojedinačne događaje od kojih bi se program sastojao, kao i motivaciju da steknete iskustvo realizacijom tog programa i da program realizujete u Umetničkom prostoru U10. Ovaj dokument treba da bude u jednom Word ili PDF fajlu i da sadrži najmanje 3000 karaktera sa razmacima)

* CV

(Molimo da otpremite CV svakog kandidata koji će činiti grupu koja će se baviti osmišljavanjem, organizacijom i realizacijom programa. Ovaj dokument treba da bude spojen u jedan PDF fajl veličine do 10 MB)

* Vizuelna i druga dokumentacija

Npr. portfolio koji sadrži kratki opis stvaralaštva, umetnički stejtment; reprodukcije umetničkih radova, linkovi za video ili audio sadržaj, izvodi iz pisanih radova, eseji, itd., a koja se odnosi na:

* I – Dosadašnji profesionalni rad kandidata

(Ovaj dokument treba da bude spojen u jedan PDF fajl veličine do 10 MB. Ukoliko prijava sadrži audio ili video fajlove, molimo da ih otpremite na platforme poput VIMEO ili YouTube, i da linkove navedete u PDF fajlu. Ukoliko je sadržaj zaštićen lozinkom, ne zaboravite da je navedete. Linkovi moraju biti aktivni do 31. decembra 2022!)

* II - Program koji kandidati predlažu

(Ovaj dokument treba da bude spojen u jedan PDF fajl veličine do 10 MB. Ukoliko prijava sadrži audio ili video fajlove, molimo da ih otpremite na platforme poput VIMEO ili YouTube, i da linkove navedete u PDF fajlu. Ukoliko je sadržaj zaštićen lozinkom, ne zaboravite da je navedete. Linkovi moraju biti aktivni do 31. decembra 2022!)

Dodatni komentari

(Ukoliko želite da dodate još nešto, upišite ovde)