Projekti

pista-1|

Umetnički prostor U10
oktobar 2014 - oktobar 2015.

Inicijatorke projekta: Jelena Vojvodić i Kristina Grebenar