Into the Wave

Lidija Delić

|

17. januar – 2. februar


As happens sometimes, a moment settled and hovered and remained for much more than a moment. And sound stopped and movement stopped for much, much more than a moment.
John Steinbeck

Nova serija radova Lidije Delić nastavak je autorkinih intezivnih istraživanja prirode i potencijala medija u okviru kojih deluje (slike, crteža, fotografije) i tema kojima se bavi, a koje, najšire, vezuje za pitanja složenog opažajnog i emocionalnog doživljaja odnosa prostor – vreme. Zanimanje za ovu problematiku umetnica na izvestan način započinje u grupi radova sa studija, više fokusiranih na formu i eksperimente u domenu likovne kompozicije, dok u prvim većim ciklusima crteža i slika „Surface“, „Sofas“ i „Ambience“, jasnije i konzistentnije razvija određena konceptulana i proceduralna rešenja i postupke koji će postati konstantne u njenom daljem stvaralaštvu. Jedan od najvažnijih je postupak redukcije, koji Delićeva elaborira kako kroz sam likovni izraz, tako i u kontekstu mogućnosti da ponese i prenese poetske i simboličke konotacije jednog dela i otvori ga za dalje interpretacije. Taj proces se u motivskom prostoru reflektuje u autorkinom pažljivom posmatranju svakodnevnog, pojavnog i predmetnog okruženja, otkrivanju posebnosti njegovog postojanja u detaljima, malim, neprimetnim segmentima i jednostavnosti. Prizori koje pronalazi i beleži, za umetnicu se zapravo otvaraju u njihovoj neočekivanoj snazi žarišnih tačaka događaja, vremenskih i emotivnih tokova. Fragmenti pustih enterijera, sekvence eksterijerskih situacija, urbanih celina, plaža, kupališta, pučine postaju kondezovani trag sveta u događanju. Dokumentovani najpre na fotografiji i potom preneti na platno, ovi vizuelni sadržaji/senzacije su u atorkinom karakterističnom likovno – poetskom postupku, dekonstruisani, razlagani i analizirani u repeticiji, brisani do bljeska beline i nemosti. Čak i kad zadržava neke manifestacije realnog tu su pre svega kako bi naglasila njihovu fragilnost i nestabilnost, dimenziju u kojoj postoje u spletu emocija, misli i naslućivanja. U radovima Lidije Delić slika sveta je u titrajima svetlosti, u praznini i nagoveštajima, tiha je i meditativna, uprizorena kako bismo se prepustili njenim trajanjima i jedinstvenosti, baš kao što i umetnica čini.

Tekst: Miroslav Karić
Fotografije: Nemanja Knežević