Kada ako ne sada

Ksenija Jovišević i Marija Marković

|

11 – 27. april


Ako nisam za sebe, ko će za mene biti?
Ako sam samo za sebe, šta sam ja?
Ako ne sada – kada?

Talmudska izreka

Od talmudskih mislilaca do danas nameće se potreba da se odredi čovekova mera: Kako živeti, a biti čovek? Kako biti u miru sa sobom? Kako živeti u harmoniji sa svetom oko sebe? Uvek je upitan stepen samosvesti, samodovoljnosti, sebičnosti i introvertnosti koji nam je neophodan da opstanemo kao jedinka, a da ne izgubimo svoju humanu dimenziju, da ne prestanemo biti  biće sveta.

Nestrpljivost savremenog čoveka bitno definiše njegov pogled na svet, kao i količinu zadovoljstva i sreće koju je u stanju da oseti. Neretko, u toj neprestanoj jurnjavi za stvarima, onim koje će naš život načiniti „idealnim“, zanemarujemo isti koji prolazi pored nas.

A sreća koju tražimo, kojoj težimo, samo je u nama. Mudrost se ogleda u čovekovom prihvatanju sebe i sposobnosti postizanja harmonije sa svetom, takvim kakav jeste.

Kada – ako ne sada?

Fotografije: Nevena Poledica