Različito od nas

Petar Sibinović

|

7 – 23. novembar


Crteži Petra Sibinovića nastaju automatskim stvaranjem formi, pa samim tim prenose slike iz umetnikove podsvesti na papir koji je često takođe slučajno izabran, a ne prethodno pripremljen. On koristi (ne)kvalitetne materijale kako bi dobio teksturu a ponekad i iluziju fakture predstavljenih formi, pa se tako na ovim crtežima mogu videti šrafiranja, potezi markerom, potrošenost flomastera kao i štampa na papiru koji su inkorporirani u sam crtež. Na ovaj način stvara se jedna vrsta dnevnika podsvesnih stanja autora uokviren u neizbežnu materijalnost stvarnosti. Nedovršene asocijacije koje izazivaju forme predstavljene na crtežima ostavljaju prostor posmatraču da ih dalje slobodno razvija u svojoj imaginaciji.

Često te forme imaju kontradiktorne, suprotne ili na neki drugi način dvojake karakteristike, kao što često predstavljaju dva pola obuhvaćena u jedinstvenu homogenu formu. Ovi crteži usko su vezani za čoveka u najširem smislu iako su oblici često neljudski, neprirodni a ponekad i mehanički. Kroz ono što je različito od nas, Petar Sibinović nas usmerava na ono u nama. Deformacije tela i lica spontano daju karakter predstavljenim formama koje prepoznajemo kao antropomorfne. Upravo to saosećanje dovodi do poistovećivanja posmatrača sa onim što je predstavljeno i dozvoljava i njegovoj podsvesti da ispliva na površinu.

Tekst: Kristina Grebenar
Fotografije: Milan Kralj