Tišina i buka u inter-akciji

Radionica i izložba studenta programa Umetnost i nauka Univerziteta primenjenih umetnosti u Beču

|

12 – 26. jul


Koncept projekta: Dr Bernd Kreftner

Koordinacija projekta: Isidora Krstić

Učesnici: Žoan Karles Baleste Koma (Španija), Stefani Koemeda (Švajcarska), Sebastijan Kincl (Austrija), Isidora Krstić (Srbija), Anita Pereti (Italija), Vaclav Peloušek (Češka), Ondrej Merta (Češka), Al Teleki (Venecuela), Džulija Roblou (Nemačka/Ukrajina), Slavomir Bobola (Poljska)

 

Tišina i buka u inter-akciji / Ekologija heterogenih znakovnih sistema

U svakodnevnom životu se za smanjenu slobodu delovanja i kretanja često određena pravila i ograničenja krive. Međutim, pravila i ograničenja imaju dominantnu ulogu u igri čime stvaraju bezbrojne mogućnosti i nepredviđene situacije koje zapravo i volimo. U interakcijama se koriste pravila i ograničenja da bi se koordinirala zapetljanost naše percepcije, i haos našeg iskustva doveo u red. Jezik i znakovi su s toga proizvod koordinacije ponašanja i stvaraju našu predstavu o svetu.
Radionica-izložba ima nameru da stvara predstave sveta kroz istraživanje pravila i ograničenja, na taj način proizvodeći skup heterogenih znakovnih sistema. Učesnici radionice kao polaznu tačku i inspiraciju uzimaju niz raznovrsnog materijala:
– Serija fotografija namenjena jezičkim vežbama. Afazija je jezički poremećaj – ograničenje – uzrokovan disfunkcijom specifičnih moždanih regija. Neuropsiholingvistička istraživanja koriste standardizovane slikovne stimuluse koje prikazuju scene iz svakodnevnog života, koje stvaraju svojevrsnu koreografiju čiji su akteri pacijent, terapeut i fotografije; i koja je namenjena oporavku morfo-sintaktičkih sposobnosti kod afazičnih osoba u prvim godinama nakon moždanog udara.
– Postupci koje je razvila grupa OULIPO. Oulipo („radionica potencijalne književnosti“) je okupljala pisce i matematičare sa uglavnom francuskog govornog područja čija je težnja bila da stvaraju ograničenim književnim postupcima. Osnovana je 1960. godine od strane Remona Kvenoa (Raymond Queneau) i Fransoa Le Lionea (François Le Lionnais). Cilj im je bio „stvaranje novih struktura i šablona koji bi drugi pisci mogli da koriste na način koji bi njima odgovarao“.
– Modaliteti interakcije u jeziku i izvan njega: antroploško ispitivanje praksi koje ljudska bića koriste kako bi konstruisali socijalne, kulturne i kognitivne svetove u kojima obitavaju. Centralnu ulogu u ovom procesu imaju jezik, strukture koje organizuju akciju-u-interakciji, i znakovni sistemi koji ne uključuje samo govor, već i niz različitih vrsta telesnih i strukturalnih predstava i našem okruženju.
„Tišina“ u afaziji i „buka“, koja zapravo pravi distorziju signala u komunikaciji, su polazne tačke istraživanja pravila i ograničenja u inter-akcijama koje se odigravaju za vreme radionica. Ova istraživanja bi trebalo da pomognu pri stvaranju ekologije heterogenih znakovnih sistema koje obogaćuju predstave našeg sveta.

Tekst: Dr Bernd Kreftner
Fotografije: N. Ivanović