Damaged Models

Fabijan Behtle, Viktor Bristenski, Ana Fidler, Vinsent Grunvald, Lili Kušel, Erik Vinkler

|

5 – 21. novembar


Granica između stvarnosti i predstave deluje zamućeno. Slojevi stvarnosti i predstava se međusobno preklapaju na različitim nivoima stvarajući pokoricu koja obavija naše radnje i misli. Predstave budućnosti prikazane kroz grafičke vizualizacije se sastoje više od estetskih vrednosti nego od sadržaja koji obrađuju tako postajući pejzaž i priručnik za ljudsku aktivnost.

Arhitektonske makete nagomilane u fakultetskim kontejnerima za đubre postaju novi model neostvarene utopije. Video „Tallaght“ Ane Fidler i Lili Kušel prikazuje decu i adolescente kako kroz ulice Dablina modele celih enterijera iznose u javni prostor da bi ove privremene skulpture konačno bile spaljene do potpunog uništenja.

Poslovne strategije međunarodne trgovine, sa svojim razgranatim tokovima novca i robe, menjaju se u kriznim vremenima tokom kojih odnosi internacionalnih finansijskih struktura mogu biti delimično prekinuti. Ponašanje trans-nacionalnih kompanija u stanjima izuzetnih ekonomskih kriza utiče na funkcionalnost osnovnih sektora: od bilateralnih trgovinskih odnosa, preko vrednosti valuta do prehrambenih navika svetske populacije. Viktor Bristenski kao polazišnu tačku izloženog rada uzima poslovni model jednog velikog lanca restorana brze hrane tokom bombardovanja Srbije 1999. godine.

Dual-use tehnologije su, nezavisne od svog političko-ekonomskog uticaja, model sposoban da dovede u vezu različite društvene oblasti na osnovu svrhe. Ako su i vojna i civilna funkcija nerazdvojive od svrhe, napetost koja može nastati između njihovih objekata može poprimiti mitološke razmere. Tada oni mogu biti shvaćeni kao kulturološki objekti. Različiti narativi koje oni stvaraju predstavljaju polazišnu tačku za rad Fabijana Behtlesa „Maksimalna sila budućnosti“, delimično snimljenog od strane inteligentnog usisivača.

Odnos između civila i vojske je takođe uočljiv kroz analizu policijckih uniformi. Civilni aspekt uniforme se može tumačiti kao „stelt“ koncept ali istovremeno može biti i izraz policijske strategije. Taktička proporcija između uloga intervencije i obzervacije koje uniforma ima da iznese, takođe je svaki put drugačije postavljena. Tkanina predstavlja podjednako patern društvene konfiguracije i samo-prezentaciju države. Erik Vinkler svojim radom „Nova uniforma“ daje mogućnost zamišljanja drugačije vrste uniforme.

U projektu „Izolovani“ Vinsenta Grunvalda, umetnik koristi makete i uzorke korišćene na sajmovima građevinarstva. Primena hemijski proizvedenih termo-izolacionih materijala u vezi su sa paradigmatskom promenom politike štednje energije dok istovremeno ukazuju na probleme u arhitekturi. Zbog postavljanja izolacionog sloja na spoljašnjost fasade, zgrade se šire u prostor. Izolacija koja bi trebalo da umanji toplotnu razmenu između unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora vrši uticaj na ostale sfere: ne samo toplotna energija, već i zvučni talasi i radijacija bivaju ublaženi njome.

Tekst: Vinsent Grunvald, novembar 2015.