Mapa kao medij

|

Umetnički prostor U10
23. februar 2015.

Tačka komunikacije


U februaru 2015. godine, Tačka komunikacije iz Beograda organizovala je jednodnevini seminar pod nazivom Mapa kao medij. Kartografija je tretirana sa različtih apsekata – kao sredstvo za komunikaciju sadržaja, orijenataiciju, kao istorijski dokument, ali i kao medij za izražavanje određene političke idelogije ili kao aktivstički alat. Događaj je bio namenjen studentima, ali i profesionalcima iz oblasti novih medija, arhitekture, društvenih nauka i dizajna.

Tačaka komunikacije okuplja ljude različtih profesija i interesovanja uključene u nove prezentacije grada i kulturnog nasleđa. Delovanjem u oblastima kulture, novih medija, turizma rade na istraživanju novih pristupa proučavanju društvene istorije, arhitekture, javnih politika i delovanja grupa i pojedinaca u kontekstu urbanističkog i socijalnog razvoja grada.

Fotografije: Nemanja Knežević