Pista

pista-1|

Umetnički prostor U10
oktobar 2014 – oktobar 2015.

Inicijatorke projekta: Jelena Vojvodić i Kristina Grebenar

 


PISTA je mikro-projekat koji je trajao od oktobra 2014. do oktobra 2015. godine, online – u formi bloga za internet publiku, i u umetničkom prostoru U10 – u formi platforme za komunikaciju i razmenu namenjene kako posetiocima galerije, tako i zainteresovanim akterima lokalnog umetničkog polja. PISTA je predstavljala odgovor na specifične potrebe fragmentirane i heterogene umetničke scene u Beogradu gde nedostaju forumi za zajedničku diskusiju i edukaciju u vezi sa savremenom umetnošću. Svakog prvog u mesecu pozivana je jedna važna figura sa umetničke scene u Srbiji da u U10 postavi tri knjige koje smatra važnim za umetnost danas, i pored toga, da da intervju za PISTA blog i odgovori na 6 pitanja vezanih za aktuelne teme umetničke scene. Gosti i njihove odabrane knjige smenjivali su se jednom mesečno a na kraju svakog meseca organizovan je razgovor istoričara/ki i teoretičara/ki umetnosti, kustosa/kinja, umetnika/ca i drugih zainteresovanih, gde se sa aktuelnim gostom razgovaralo o izabranim knjigama i različitim temama koje su se iz izbora pojavile. U martu 2015. na PISTI je pokrenuta šira kritička debata i tom prilikom se u U10 okupilo više od 80 različtih aktera iz polja vizuelnih i izvođačkih umetnosti, kao i društvenog aktivizma. PISTA blog je do sada imao oko 3000 posetilaca i više od 6000 pregleda, i dalje dobija redovne posete. 

PISTU su inicirale Jelena Vojvodić i Kristina Grebenar, pridružili su joj se, posećivali je i dalje menjali: Miloš Zec, Simona Ognjanović, Stevan Vuković, Dušica Popović, Mića Karić, Milica Vojvoda Ivić, Marijana Stojčić, Nenad Porobić, Senka Latinović, Anica Vučetić i mnogi drugi. Podrška: Lidija Delić, Nina Ivanović, U10.

www.pistau10.wordpress.com

Fotografije: Srđan Veljović