AGIT-PROP-FLEŠ-MOB

Iva Kontić

|

21. januar – 4. februar


AGIT-PROP-FLASH-MOB – serija uličnih performansa / video-zvučna instalacija

AGIT-PROP-FLEŠ-MOB (AGIT-PROP-FLASH-MOB) je umetnički projekat Ive Kontić realizovan u okviru umetnicinih doktorskih studija iz Višemedijske umetnosti na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, pod mentorstvom prof. dr Zorana Todorovića.

AGIT-PROP-FLEŠ-MOB predstavlja seriju javnih urbanih performansa in situ izvedenih u stilu fleš-mob u različitim geografskim i društvenim kontekstima, koji su potom prebačeni iz svakodnevnog životnog prostora u izložbeni prostor galerije u vidu video-zvučne instalacije. Organizovani na centralnim gradskim mestima okupljanja – trgovima, performansi interpretiraju radno fizičko iskustvo pojedinaca kroz koreografije sastavljene u obliku instrukcija od svedočenja iz lokalnih zajednica na temu najčešće ponavljanog fizičkog pokreta u toku rada. Svaka ulična intervencija je drugačija i sadržajno prilagođena kontektstu u kome se dešava, a uključuje grupu učesnika „regrutovanih“ na licu mesta, koji kolektivno izvode koreografiju prateći instrukcije pokreta putem svojih mobilnih telefona/mp3-plejera.
Video-zvučna instalacija predstavljena u Umetničkom prostoru U10 obuhvata performanse realizovane u Minhenu, Beogradu i Madridu u periodu od maja do jula 2015. godine, koji ujedno čine začetak jedne potencionalno beskonačne serije urbanih intervencija. Doktorska izložba video-dokumentuje date performanse i daje uvid u njihove koreografske instrukcije putem audio-zapisa, ujedno stvarajući novu percepticvnu perspektivu za interpretaciju umetničkog gesta.

AGIT-PROP-FLEŠ-MOB ispituje ulogu angažovane umetničke prakse u trenutnom društveno-ekonomskom scenariju, kao i potencijal umetnosti da bude aktivni učesnik i pokretač društvenih promena. Projekat ima za početnu tačku današnji problematični položaj pojedinaca unutar tržišta rada koji su često prepušteni sopstvenim sredstvima i sve teže se prilagođavaju i uklapaju u „sistem”, te način na koji nastoje da se izbore za svoja egzistencijalna i radna prava. Polazeći od aspekta stvarnosti koji se, u toku poslednjih pola decenije, pretvorio u akutni problem globalnih proporcija, AGIT-PROP-FLEŠ-MOB nalazi inspiraciju u sve popularnijem fenomenu javnog grupnog plesanja kao kreativnog sredstva za izražavanje kolektivnog nezadovoljstva i ukazivanje na probleme u vezi sa opstankom pojedinaca u današnjem društvu i njegovim ekonomskim okvirima. Rad rekontekstualizuje popularni savremeni fenomen fleš-moba i prakse istorijskih avangardi u vidu angažovanih umetničkih performansa i akcija agitpropa, koristeći njihove ključne društveno-antropološke i poetske vrednosti za definisanje rada, ali pridodajući im takođe novu funkciju i značenje u odnosu na aktuelne tematske parametre.

AGIT-PROP-FLEŠ-MOB u realizaciji su potpomogli: Ministarstvo za Kulturu Republike Srbije, Kulturni referat grada Minhena i MaximiliansForum u Minhenu, gde je deo projekta bio izložen u okviru rezidencijalnog programa „Collaboration_7” (Minhen, 01–31. 05. 2015). Rad je takođe učestvovao u međunarodnom umetničkom projektu „6PM Your Local Time Europe” Link Art Centra, koji je finansirao Creative Europe Programme of the European Union (22. 07. 2015); bio je predstavljen na međunarodnom simpozijumu „Pozorište u kontekstu… i ne samo pozorište” u okviru 16. Bitef Polifonije (Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 23–25. 09. 2015); kao i izložen na umetnicinoj samostalnoj izložbi u Domu omladine Beograda (29. 10. – 08. 11. 2015).

Fotografije: Iva Kontić