A light room @ Actopolis

|

Muzej grada Beograda, Beograd, Srbija
25. april – 20. maj 2017.

U10 predstavlja: Sofiju Crnjanski i Martinu Petrović


„A light room“ je zajednički projekat Martine Petrović i Sofije Crnjanski koji se razvijao šest meseci i zasnovan je na dijalogu koji su dve umetnice gradile dok su bile na različitim lokacijama – Beogradu i Lisabonu. Tretirajući fotografiju kao tanku krišku prostora i vremena koja nam omogućuje da podešavamo stvarnost, poričemo neprekidnost ili stvaramo nove veze, umetnice su uspostavile neki vid fotografskog dijaloga. Kada bi jedna od njih poslala seriju fotografija, druga je, inspirisana njome a u drugom okruženju, pravila svoj odgovor koji bi opet postao polazišna tačka za odgovor koji će uslediti.

Na taj način one su se bavile ispitivanjem granica fotografije i njenom mogućnošću da reprodukuje stvarnost, koju ona uvek prikazuje kao užu, ali dramatičniju od našeg prirodnog pogleda. U tom smislu postavlja se pitanje koliko je onda činjenica da su fotografije nastale na dva različita toponima ključna, odnosno da li se između fotografija-odgovora stvara estetsko i emotivno jedinstvo i veza koja prevazilazi geografiju stvarnosti i od nje pravi jedan novi fotogeografski prostor koji se prostire koordinatama „lightrooma“. U ovom procesu izdvojile su se četiri tematske celine, od koje su tri prikazane u Umetničkom prostoru U10, a četvrta u Muzeju grada Beograda u okviru izložbe „Aktopolis“.

http://blog.goethe.de/actopolis/

Fotografije: Mirjana Boba Stojadinović