A light room

Sofija Crnjanski i Martina Petrović

|

20. april – 6. maj


FOTOgeoGRAFIJA

 „A light room“ je zajednički projekat Martine Petrović i Sofije Crnjanski koji se razvijao šest meseci, a koji je zasnovan na dijalogu koji su dve umetnice gradile dok su bile na različitim lokacijama – Beogradu i Lisabonu. Naime, tretirajući fotografiju kao tanku krišku prostora i vremena koja nam omogućuje da podešavamo stvarnost, poričemo neprekidnost ili stvaramo nove veze, umetnice su uspostavile neki vid fotografskog dijaloga. Kada bi jedna od njih poslala seriju fotografija, druga je inspirisana njome, a u drugom okruženju, pravila svoj odgovor koji bi opet postao polazišna tačka za odgovor koji će uslediti.

Na taj način one su se bavile ispitivanjem granica fotografije i njenom mogućnošću da reprodukuje stvarnost, koju ona uvek prikazuje kao užu, ali dramatičniju od našeg prirodnog pogleda. U tom smislu postavlja se pitanje koliko je onda činjenica da su fotografije nastale na dva različita toponima ključna, odnosno da li se između fotografija-odgovora stvara estetsko i emotivno jedinstvo i veza koja prevazilazi geografiju stvarnosti i od nje pravi jedan novi fotogeografski prostor koji se prostire koordinatama lightrooma. U ovom procesu izdvojile su se četiri tematske celine na koje se novonastali univerzum može razdeliti kao na četiri strane sveta.

U pitanju su:

Light burden / Lagani teret – celina koja govori o „fotografskoj sili“ a najbolje je opisana odlomkom iz knjige „Camera Lucida“ Rolana Barta: „Fotografija je i nasilna, ne samo kada prikazuje nasilje, već zato što koristi svaku priliku da ispuni pogled silom, zato što u njoj ništa ne može biti opovrgnuto i nijedna činjenica niti detalj ne mogu biti pobijeni.“

Bad manners / Loši maniri – celina koja je sastavljena od svega što normativi još uvek nisu uspeli da nazovu a samim tim i ukalupe, već su ga svrstali pod zajednički naziv „lošeg manira“.

Somewhere / Negde – kao specifični prostor u kome se fotografija susreće sa prazninama naših mentalnih slika, predstava prošlosti i sadašnjosti.

Endless wondering / Beskrajna lutanja – koja podrazumeva da je lutanje sastavni deo opisivanja svakog prostora, i onog u nama i onog van nas. Ova celina biće izmeštena u prostor zgrade Muzeja grada Beograda i tamo prikazana na izložbi „Actopolis“.

Tekst: Sara Radojković