Gluvi telefoni / Slika, sećanje

|

17. avgust – 2. septembar


Kustosi: Ignasio Šmulevič i Ana Rosa Ibanjez (Čile)

Učesnici: Karla Garlački, Benhamin Altermat, Elisa Balmaseda, Eduardo Kruses, Martin La Roće, Migel Soto (Čile) i Rudolf Kastro (Peru)

Priča ispričana na drugi način, kroz tuđe reči, podstiče našu imaginaciju. Kakav efekat na telo i identitet može imati pripovedanje o dalekom i donekle nedostupnom svetu? Živimo u društvu u kom se čini da su informacije istovremeno globalne i dostupne, a ipak različitosti u jezicima i običajima stvaraju nevidljive i debele zidove. Ono što smatramo istinom su zapravo niz deformisanih interpretacija, prenosa i razmena koje struje od čoveka do čoveka, i predstavljaju rastući konzumerizam slika u savremenom svetu.

Sedam južnoameričkih umetnika: Karla Garlački, Benhamin Altermat, Elisa Balmaseda, Eduardo Kruses, Martin La Roće, Migel Soto iz Čilea i Rudolf Kastro iz Perua, pozvani su da odgovore na priče kustosa o zemljama bivše Jugoslavije i na osnovu toga stvore fiktivne narative između dveju kultura. Radovi svih umetnika se bave procesima deracinacije i izmeštenosti, i oslikavaju surovost sa kojom se susreću živeći na kontinentu teške ali gromoglasne prirode, napuštenom od strane svetske politike i razdeljenog između lokalnih vođa. Svojim radom, umetnici nameravaju da stvore fiktivni narativ koji spaja države Južne Amerike sa zemljama bivše Jugoslavije.

 Fotografije: N. Ivanović