U potrazi za domom

Jelena Vladušić

|

1 – 17. jun


Predmet doktorskog umetničkog projekta „U potrazi za domom“ je veliki izbeglički talas koji je zahvatio granice Evrope, prerastajući od najpre slabo vidljivog prelivanja iz jednog sveta u drugi u jednu novu „seobu naroda” koja dobija sve dramatičnije oblike. Ovu temu ne elaboriram apstraktno, niti egzaktno analiziram njene političke i ekonomske uzroke, nego joj u suočavanju sa emigracijom žitelja afričkih i bliskoistočnih zemalja, prisiljenih da beže pred strahotama rata pristupam kao konkretnoj životnoj činjenici.
Kroz upotrebu različitih medijskih linija (fotografije, videa i artefakta), izložba „U potrazi za domom“ ima za cilj da omogući direktan pogled na pojedince koje sam zatekla na graničnim prelazima te da oni budu prikazani individualno, a ne onako kako ih mediji prikazuju – kao masu, grupu, u sivoj zoni azilantskog procesa ili samo kao broj u statističkim izveštajima. Ovim projektom portretisani su izvučeni iz jednoznačno imenovane grupe „migranti“, „izbeglice“ i stiču status subjekta. U radu zauzimam jasan antireporterski stav, bez namere da sadržaj rada prouzrokuje kratkotrajne emocije koje nestaju onog trenutka kada se pređe na novu stranu novina ili otvori novi prozor u internet pretraživaču. Ovaj stav ogleda se upravo u kritičkom i dekonstruktivističkom odnosu prema medijskim/reporterskim prikazima sudbina izbeglica. Аkteri na ovim fotografijama svesno pristupaju činu fotografisanja, postavljeni su frontalno u odnosu na fotoaparat i uzvraćaju pogled posmatraču.
U ovom radu bavim se pitanjem izbeglištva, izmeštanja, pitanjem drugosti osoba koje su u potrazi sa svojim pravno-političkim identitetom, ali neposredno i pitanjem reprezentacije, zauzimanja poze, odnosno poziranja za fotografiju.

Fotografije: Jelena Vladušić