Odkuda / form from

|

Galerija Reflektor, Užice, Srbija
2 – 16. april 2019.

Kustos: Velimir Popović
Izlagači: Lidija Delić, Nina Ivanović, Sava Knežević, Aleksandra KovačevićIsidora Krstić, Iva Kuzmanović, Jelena NikolićNemanja Nikolić, Tamara Spalajković, Emir ŠehanovićMarija Šević i Darko Vukić


Izložba pod nazivom „odkuda / form from“ užičkoj publici prikazuje radove umetnika članova Kolektiva U10: Lidije Delić, Nine Ivanović, Save Kneževića, Isidore Krstić, Ive Kuzmanović, Nemanje Nikolića i Marije Šević. Pored članova pomenutog kolektiva na izložbi će biti prikazani radovi Tamare Spalajković, Aleksandre Kovačević, Jelene Nikolić, Darka Vukića i Emira Šehanovića Esh-a. U ulozi kustosa je Velimir Popović.
Izložba predstavlja deo saradnje između UVUU-a (Udruženje vizuelnih umetnika Užice) i Umetničkog kolektiva U10, čiji je prvi deo bila postavka radova užičkih umetnika u Umetničkom prostoru U10, koja za cilj ima promociju mladih stvaraoca iz zemlje i inostranstva.

„odkuda / form from“
Cilj ovog projekta je da se kroz (interaktivnu) komunikaciju između izlagača unutar galerije Reflektor, sa svim njenim kontekstima, konfiguracijama i materijalnostima, postigne konstantna (re)konstrukcija posmatrača.
Svi izabrani radovi kao osnovu imaju strategije precizne konceptualne lokalizacije posmatrača, tačnije odlikuju ih pokušaji tačnog pozicioniranja nekog traga (u određenoj bazi podataka…) koji predstavlja blueprint za njegovu konkretizaciju. Otuda se interakcija između umetnika, pa i interakcija između radova koji su u galeriji kroz komunikacijske procese postavljeni, može definisati kao razmena logičkih obrazaca koja nastaje u susretu dva ili više modela. U trenutku naznačenog susreta jedan model u odnosu na drugi postaje modus (načinstvo, način, način na koji nešto može biti izvedeno ili realizovano…) i prikazuje jasnu liniju senzualno-kognitivne realizacije određenog rada.
Pošto se galerijski prostor nalazi u bivšoj kasarni (Zgrada kasarne IV puk) i kao takav sadrži neizbrisive tragove jedne disciplinske institucije, možemo zaključiti sledeće:
Moguće je postaviti izložbu tako da se vektori realizacije umetničkih radova poklope ili uzglobe sa ostacima vektora kasarne kao disciplinske ustanove koja je sada transformisana u galerijski prostor.
Radna teza izložbe je: Afekat je razlika.

Fotografije: Dušan Nikitović, N. Ivanović