Back to Normal

|

Trixie, Hag, Holandija

1 – 24. jul 2022.

Izlagači: Lidija Delić, Nina IvanovićIva Kuzmanović, Nemanja Nikolić Marija Šević 


Od 1. do 24. jula, Umetnički prostor U10 učestvovao je na projektu Back to Normal, tokom kog su Iva Kuzmanović, Nina Ivanović, Nemanja Nikolić, Marija Šević i Lidija Delić izlagali u umetničkom prostoru Trixie u Hagu.

Back to Normal je kolaborativna internacionalna izložba, kao i događaj namenjen umrežavanju, koji su inicirali Alternative Art Guide i Artist-Run Network Europe (ARNE). Od 1. do 24. jula održane su tri izložbe u centru Haga, u prostorima: Quartair, Trixie i Billytown.

Projekat je baziran na ideji o normalnosti posle pandemije, a takođe preispituje i situaciju vezanu za rat u Ukrajini. Da li artist-run prostori treba da služe kao mesta za prezentaciju i produkcijski hab, ili treba da preispitamo to što radimo? Da li moramo češće da se zaustavimo kako bismo radili na samorefleksiji? I pre svega, zar ne bi trebalo da idemo unapred, umesto da težimo povratku normali? 

Alternative Art Guide je pozvao četiri artist-run prostora iz Haga da se priključe projektu: Hgtomi Rosa, Quartair, Trixie i Billytown. Svaki od njih se upario sa jednim artist-run prostorom iz Evrope i jednim izvan Evrope, da bi formirali svojevrstan kolektiv i prezentovali radove 24 umetnika po pozivu iz svih 12 prostora. U sklopu ovog projekta, Umetnički prostor U10 izlagao je u saradnji sa umetničkim prostorom Trixie.