Inventar

Ivan Marković

|

1 – 23. decembar


 

Serija fotografija „Inventar” predstavlja vizuelnu analizu hronologije promene Sava centra. Nastajala tokom više meseci nedavno završene rekonstrukcije, serija „Inventar” preispituje postojanost identiteta ovog arhitektonski i društveno-istorijski značajnog prostora: Da li Sava centar ostaje isti prostor nakon privatizacije i rekonstrukcije, čak i kad se arhitektonska osnova ne izmeni drastično? Da li identitet prostora opstaje nakon što se zamene elementi enterijera, materijali i površine koji nose tragove vremena i direktne tragove proživljene istorije?

Sava centar je 1978. godine predstavljao otelotvorenje ideje o savremenoj, internacionalnoj Jugoslaviji. Kao estetska hiperbola ideala tadašnjeg društva, predstavljao je viziju, obećanje i direktivu. Nakon raspada Jugoslavije, postepeno je postajao sve zapušteniji, ali je i u takvom stanju predstavljao odraz društva i odnosa prema nasleđu modernizma i socijalizma. Tokom niza godina, kao prostorni i vremenski vakuum, Sava centar je bio inventar zaboravljenih stvari, skica i trag nikad ostvarene i napuštene vizije budućnosti.

Serija fotografija „Inventar” prikazuje različite faze promene: izmeštanje nameštaja, skidanje zidnih i podnih površina, ogoljavanje prostora do golog betona. Rad prikazuje nekadašnje elemente enterijera u poslednjoj fazi opstanka i prati proces njihovog odstranjivanja. Fotografije spajaju različite vremenske i prostorne perspektive i uvode u intiman odnos prema sećanju i atmosferi ovog prostora.

Saradnici na projektu: Jelena Radenković, Staša Bukumirović, Sara Preradović, Igor Đorđević, Katharina Hauke, Milan Marković

Autor se zahvaljuje na podršci: Dušici Vidaković, Dušanu Filipoviću, Zoranu Aleksiću, Jeleni Ivanović-Vojvodić, Milosavu Filipoviću, Marku Vučkoviću

 

Fotografije: Ivan Marković