Podijum: Festival Prepad

Društvo udružene odgovornosti

|

 


„Prepad” je inicijativa koja za cilj ima pružanje podrške mladim umetnicima kao i njihovo međusobno povezivanje. Do sada je organizovano četiri „Prepad” festivala, na kojima su tinejdžeri od 15 do 19 godina iz gradova širom Srbije imali priliku da izlažu svoje radove u kategorijama likovnih umetnosti, fotografije, muzike, filma i poezije.
 

„Prepad” su osnovali mladi ljudi koji sada imaju između 18 i 20 godina. Njihova želja je da festival napreduje, ali da nikada ne odraste i da nastavi da se bavi prevazilaženjem problema poput zanemarivanja mladih umetnika u Srbiji. „Prepad” čine: Ilija Maršićević, Maša Sekulović, Petar Obradović, Nađa Marjanović, Katarina Zarić i Dunja Cvejanov. 

 

Program Festivala:

*Program Festivala je besplatan, s tim da je preporučena donacija za sve programe 200 dinara kako bi se omogućio dalji rad inicijative „Prepad”.

 

Sreda, 30. avgust, U10

19.00-19.30 Otvaranje Festivala

19.30-20.15 Vođenje kroz izložbu

20.15-21.00 Poezija

21.00-21.15 Pauza

21.15-22.00 Poezija

 

Četvrtak, 31. avgust, U10

19.00-21.00 DJ matine i bazar

 

Petak, 1. septembar, Devojački park (ispred U10)

18.00-22.00 Muzika

 

Subota, 2. septembar, Novi bioskop Zvezda (Terazije 40)

20.00-21.00 Filmovi

21.00-21.20 Pauza

21.20-22.20 Filmovi


*Izložba u U10 traje do 5. septembra. Radno vreme U10 je svaki dan od 12h do 20h.