Import/Eksport

|

Livorno (Italija), Berlin (Nemačka), Beograd (Srbija)

novembar 2022 – novembar 2026.


IMPORT/EKSPORT je nomadska platforma za umetnost performansa koja je nastala kao rezultat konvergencije iskustava čiji je vrhunac bio pilot događaj (Beograd, 2020), koji je izazvao želju za daljim istraživanjem novog tipa platforme za performans umetnost. Kroz saradnju i razmenu, njegova metodološka forma daje prioritet transparentnosti u funkcionalnom radnom okruženju, potencirajući komunikaciju između izvođača, umetničkih mreža i prostora koji predstavljaju performans umetnost. IMPORT/EKSPORT je projekat zasnovan na transnacionalnoj praksi, koji podstiče kulturnu razmenu sa novim zajednicama kroz živa umetnička dela i podstiče međunarodnu saradnju.

U okviru projekta, biće kreirana tri događaja u partnerstvu sa: mowan teatro (Livorno, IT, 2023), Flutgraben (Berlin, DE, 2024) i Umetničkim kolektivom U10 (Beograd, RS, 2025), od kojih je svaki podeljen na IMPORT i EKSPORT. Iz ovih iskustava će biti kreiran kustoski priručnik, koji će biti objavljen i distribuiran na kraju ovog prvog ciklusa projekta (2026).

IMPORT – Dve večeri živih performansa koji predstavljaju seriju kustosiranih umetničkih radova. Deset umetnika deluje pod jednim krovom. Kaleidoskopsko i impresivno iskustvo u kojem publika doživljava preplitanje tema, uticaja i kulturnih nasleđa.

EKSPORT – Rezidencije umetnika, radionice, simpozijumi i kontekstualne aktivnosti koje promovišu razmenu u zajednici u svakom gradu. Ovaj dijalog obogaćuje istraživanje umetnika, generišući sadržaj za nove performanse koji će biti predstavljeni na narednim događajima, u gradovima i prostorima. To osigurava da svaki događaj nije izolovan, već povezan u sve većoj i evoluirajućoj zajednici.

 

Vođe projekta: Marija Novela Tataneli, Tina Lehtimaki, Enriko L’Abate, Aleksander Zain, Šeron Estasio, Darius Bogdanovič

Vođa projekta ispred U10: Sanda Kalebić

Kustoski tim: Jovana Trifuljesko, Ana Simona Zelenović, Bojana Jovanović, Maja Petrović, Dunja Belić

Više o projektu i pojedinačnim događajima: importexportperformance.com