Ljubica Vujović

Ljubica Vujović

Ljubica Vujović (1998, Beograd) je završila je osnovne studije na Odeljenju za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2021. godine, i master studije 2022. godine. Trenutno je na doktorskim studijama na istom Odeljenju, na Seminaru za studije moderne umetnosti. Radila je kao saradnica i stručna vodičica na većem broju izložbi u Galeriji SANU, kao kustoskinja drugog izdanja izložbe „Inter/Akcija 2021”, kustoskinja u Galeriji Rima u Beogradu, jedna od autora aplikacije Did+act u okviru retrospektivne izložbe Mrđana Bajića „Nepouzdani pripovedač” u MSUB, kao saradnica u Galeriji Dots u Beogradu, a angažovana je i u svojstvu koordinatorke na projektu „Inter/Akcija 2022”. Njena sfera interesovanja odnosi se najpre na domen kulturne politike, socijalnu istoriju umetnosti i istoriju izložbi kao segmenta šire istorijsko-umetničke nauke, spregu između posleratne moderne i savremene umetnosti i spektra kulturnih, društvenih i političkih činilaca.

Tekstovi

unSEEN: nepredvidive forme crteža

Da li je priča o etnosu i erosu aktuelna?