Minja Lazareski

Minja LazareskiMinja Lazareski (1999, Beograd) završila je Filološku gimnaziju, smer klasični jezici, 2018. godine. Studije istorije umetnosti završava na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2022. godine, odbranivši temu „Likovna kritika Rastka Petrovića”. Master studije završila je na istom smeru. Radila je i volontirala na više različitih mesta, kao što su: Muzej Zepter, Muzej srpske pravoslavne crkve, galerija Arte, galerija Sanjaj i Muzej grada Beograda; projekat „Inter/Akcija”, a od 2018. godine aktivno volontira u palijativnom centru „BelHospice”. Pored navedenog, zanima se za fotografiju i pisanje.

Tekstovi

Kao kroz šumu ide čovek kroz simbole

Ti beskrajni prostori

Omne possibile exigit existere

Lepa si kad ćutiš

Da li je želja za proticanjem dela poput potoka saživot ili nepostojanje konteksta?