Minja Lazareski

Minja LazareskiMinja Lazareski (1999, Beograd) završila je Filološku gimnaziju, smer klasični jezici, 2018. godine. Studije istorije umetnosti završava na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2022. godine, odbranivši temu „Likovna kritika Rastka Petrovića”. Trenutno je studentkinja master studija na Seminaru za studije moderne umetnosti istog Odeljenja, a njena sfera interesovanja je pretežno orijentisana na umetničku kritiku i teoriju. Radila je i volontirala na više različitih mesta, kao što su: Muzej Zepter, Muzej srpske pravoslavne crkve, galerija Arte i Muzej grada Beograda; projekat „Inter/Akcija” i Bijenale mladih, a od 2018. godine aktivno volontira u palijativnom centru „BelHospice”. Pored navedenog, zanima se za fotografiju i pisanje, te je 2021. godine izdala zbirku pesama „Tri godine novembra”.

Tekstovi

Omne possibile exigit existere.

Lepa si kad ćutiš.

Da li je želja za proticanjem dela poput potoka saživot ili nepostojanje konteksta?